Korán

القرآن الكريم


A Korán magyar fordítása

Qur'an in Hungarian
A szúra neve تحفيظ وتفسير القرآن الكريم
1 ١
4 ٤
7 ٧
10 ١٠
13 ١٣
16 ١٦
19 ١٩
22 ٢٢
25 ٢٥
28 ٢٨
31 ٣١
34 ٣٤
37 ٣٧
40 ٤٠
43 ٤٣
46 ٤٦
49 ٤٩
52 ٥٢
55 ٥٥
58 ٥٨
61 ٦١
64 ٦٤
67 ٦٧
70 ٧٠
73 ٧٣
76 ٧٦
79 ٧٩
82 ٨٢
85 ٨٥
88 ٨٨
91 ٩١
94 ٩٤
97 ٩٧
100 ١٠٠
103 ١٠٣
106 ١٠٦
109 ١٠٩
112 ١١٢
A szúra neve تحفيظ وتفسير القرآن الكريم
2 ٢
5 ٥
8 ٨
11 ١١
14 ١٤
17 ١٧
20 ٢٠
23 ٢٣
26 ٢٦
29 ٢٩
32 ٣٢
35 ٣٥
38 ٣٨
41 ٤١
44 ٤٤
47 ٤٧
50 ٥٠
53 ٥٣
56 ٥٦
59 ٥٩
62 ٦٢
65 ٦٥
68 ٦٨
71 ٧١
74 ٧٤
77 ٧٧
80 ٨٠
83 ٨٣
86 ٨٦
89 ٨٩
92 ٩٢
95 ٩٥
98 ٩٨
101 ١٠١
104 ١٠٤
107 ١٠٧
110 ١١٠
113 ١١٣
A szúra neve تحفيظ وتفسير القرآن الكريم
3 ٣
6 ٦
9 ٩
12 ١٢
15 ١٥
18 ١٨
21 ٢١
24 ٢٤
27 ٢٧
30 ٣٠
33 ٣٣
36 ٣٦
39 ٣٩
42 ٤٢
45 ٤٥
48 ٤٨
51 ٥١
54 ٥٤
57 ٥٧
60 ٦٠
63 ٦٣
66 ٦٦
69 ٦٩
72 ٧٢
75 ٧٥
78 ٧٨
81 ٨١
84 ٨٤
87 ٨٧
90 ٩٠
93 ٩٣
96 ٩٦
99 ٩٩
102 ١٠٢
105 ١٠٥
108 ١٠٨
111 ١١١
114 ١١٤
Az egyistenhit fóruma


Nidal

Korán

Kedves felhasználó! A munkád egyszerűvé tételéhez azon dolgoztünk, hogy a kegyes Koránt minél könnyebben lehessen használni, lapozni, olvasni és most már keresni azerint a téma szerint, amit szeretnél. Így könnyebben lehet megérteni és elérni azokat a dolgokat, amit eddig nem tudtunk könnyen elérni, és nem állunk ennél, hanem tovább fejlesztjük azt.

Használd és próbáld meg, aztán írd ide a számunkra fontos véleményedet!

További jó böngészést kívánunk!

 

Az Egyistenhit Csapata!