Korán

A Korán magyar fordítása
{10}
Yunus című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Jónás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Ra. Ezek a bölcs írás (Ejetu, Áják) jelei. {2} Vajon csodának teszik az embereknek, hogy egy közülük való férfinak nyilatkoztatott ki: "Intsd az embereket, és add hírül azoknak, akik hisznek, hogy vitathatatlan elsőbbségük van az Uruknál." A hitetlenek azt mondják: "Bizony, ez nyilvánvaló varázsló!" {3} A ti Uratok Allah, aki hat nap alatt teremtette az egeket és a földet, azután fölült a trónra, hogy irányítsa az Igét. Nincs közbenjáró Őhozzá, csak miután Ő megengedi. Íme ez Allah, a ti Uratok. Szolgáljátok őt! Vajon nem hajlotok az intő szóra? {4} Hozzá lesz majd visszatérésetek mindannyiótoknak. Ez Allah ígérete: igazságként. Ő viszi végbe a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt, hogy méltányosan jutalmazza meg azokat, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek. A hitetleneknek pedig forrásban lévő víz lesz az italuk és fájdalmas büntetés lesz osztályrészük azért, mert hitetlenek voltak. {5} Ő az, aki a Napot világosságnak és a Holdat fényességnek rendelte és állomásokat jelölt ki neki, hogy megismerhessétek az évek számát és az idő számítást. Allah ezt nem játékból teremtette, hanem valósággal. Megmagyarázza a (El-Ejeti, Áják) jeleket azoknak az embereknek, akiknek tudásuk van. {6} Az éjszaka és a nappal váltakozásában és mindabban, amit Allah teremtett az egekben és a földön, jelek vannak az óvakodó nép számára. {7} Akik nem félnek attól, hogy találkoznak majdan velünk, elégedettek az evilági élettel, megnyugszanak abban és akik ügyet sem vetnek a mi jeleinkre, {8} azoknak a Pokol tüze lesz a lakhelyük fizetségül azért, amit szereztek. {9} Ám azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, azokat az ő Uruk a hitük által az igaz útra vezeti. Alattuk a túlvilágon patakok folynak a gyönyörűség kertjeiben. {10} A fohászuk ez lesz ott: "Magasztaltassál Allah!" és őket: "Békesség!" köszöntéssel köszöntik. És fohászukat így fejezik be: "Hála Allahnak, a teremtmények Urának!"
Vissza