Korán

A Korán magyar fordítása
{104}
Al-Humaza című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A rágalmazó
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Jaj minden rágalmazónak, sugdolózónak, {2} aki vagyont gyűjtött, és számolva kiszámolja, {3} és azt hiszi, hogy a vagyona halhatatlanná teszi! {4} De nem! a hutamába hajíttatik! {5} Honnan tudhatnád, mi a hutama? {6} Allah meggyújtott tüze, {7} amely a szíveket is eléri, {8} és bezárt kapuk között vannak bezárva, {9} amelyek előtt oszlopok állnak végig.
Vissza