Korán

A Korán magyar fordítása
{11}
Hud című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Húd
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Ra Könyv ez, amelynek a versei meghatároztattak és értelmeztettek, s amelyek Bölcstől és Hozzáértőtől származnak, {2} azzal a paranccsal, hogy egyedül Allahot szolgáljátok, - bizony Ő küldött engem hozzátok intőnek és örömhír-hozónak, {3} és hogy fohászkodjatok bocsánatért Uratokhoz és forduljatok megbánással hozzá! Akkor megengedi nektek, hogy tetszetős javakat élvezzetek egy meghatározott ideig, és aki arra érdemes, azt kegyében részelteti. Ha azonban elfordultok, bizony félek, hogy egy szörnyű nap büntetése sújt titeket. {4} Allahhoz lesz majd visszaérkezésetek. Ő mindenek fölött hatalmas. {5} Bizony, ők összezárják a keblüket, hogy elrejtekezzenek előle. De bizony, amikor beburkolóznak ruháikba, Ő tudja azt, amit eltitkolnak és azt, amit kinyilvánítanak. Allahnak tudomása van szívetek legtitkosabb gondolatairól is. {6} *Nincs élőlény a földön, amelyről gondoskodni ne Allah feladata lenne, és amelynek ne ismerné helyét idejét a nyugalomra az anyaméhben és a megőrzésre az ágyékban. Nyilvánvaló Írásban található minden. {7} Ő az, aki hat nap alatt teremtette az egeket és a földet - miközben trónusa a víz felett volt - hogy próbára tegyen benneteket, melyikőtök cselekszik a legjobban. Ha te azt mondod: "Halálotok után föltámadtok", akkor bizony a hitetlenek azt mondják: "Mi más lenne ez, ha nem nyilvánvaló varázslat?" {8} És ha a büntetésüket elhalasztjuk egy meghatározott ideig, akkor bizonyosan azt mondják: "Mi tartja azt vissza?" Bizony, azon a napon, amikor meglepi őket, nem lehet elhárítani róluk, s mindenünnen bekeríti őket az, amiből csúfot szoktak űzni. {9} Ha megízleltetjük az emberrel a könyörületünket, s azután megvonjuk tőle azt, akkor ő kétségbeesett és hálátlan. {10} És ha jó szerencsével ízleltetjük meg őt, miután balszerencse sújtotta, akkor bizonyosan azt mondja: "A viszontagságok eltávoztak tőlem." Akkor bizony örvendező és kérkedő.
Vissza