Korán

A Korán magyar fordítása
{12}
Yusuf című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
József
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Ra Ezek a nyilvánvaló írás versei. {2} Bizony, mi ezt arab Korán gyanánt küldtük le. Talán észhez tértek. {3} Azzal, hogy kinyilatkoztatjuk neked ezt a Koránt, mi beszéljük el neked a legszebb történeteket. Előtte bizony azok között voltál, akik ügyet sem vetettek rá. {4} Emlékezz arra, amikor József azt mondta az apjának: "Apám! Láttam álmomban tizenegy csillagot, s a Napot és a Holdat. Láttam azokat, amint földre borulnak előttem." {5} "Fiacskám!"-mondta Jákob -, "nehogy elmeséld az álmodat a fivéreidnek, mert cselvetéssel ármánykodnak ellened! Bizony a sátán nyilvánvaló ellensége az embernek. {6} Ahogyan megálmodtad, úgy választ ki téged a te Urad. Megtanítja neked, hogyan kell a történeteket megmagyarázni, s kiteljesíti a kegyelmét irántad és Jákob nemzetsége iránt úgy, ahogyan kiteljesítette azt korábban a te ősapáid: Ábrahám és Izsák iránt. A te Urad Tudó és Bölcs." {7} József és fivérei történetében bizony jelek vannak azok számára, akik kérdeznek. {8} Emlékezzetek arra, amikor azt mondták: "József és az öccse kedvesebbek atyánk szemében, mint mi, holott mi seregnyien vagyunk. Apánk nyilvánvaló tévelygésben van. {9} Öljétek meg Józsefet, vagy űzzétek el őt valamilyen messzi földre, hogy atyátok orcája csak felétek forduljon, és az ő eltávolítása után igaz emberek lehessetek!" {10} Az egyik közöttük azt mondta: "Ne öljétek meg Józsefet, hanem - ha a tanácsom szerint cselekedtek-dobjátok őt a kútmélyébe, hadd szedje föl őt egy karaván!"
Vissza