Korán

A Korán magyar fordítása
{13}
Ar-Ra'd című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A dörgés
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Mim Ra Ezek az Írás (Ejetu, Áják) jelei. És ami leküldetett hozzád az Uradtól, az az Igazság. A legtöbb ember azonban nem hisz. {2} Allah az, aki felemelte az egeket látható támaszok nélkül, aztán felült a trónra és szolgálatra rendelte a Napot és a Holdat, mindegyikük megszabott időre futja be a pályáját. Ő irányítja az Igét. Ő magyarázza meg a (El-ejeti, Áják) jeleket. Talán bízvást bíztok abban, hogy találkozni fogtok az Uratokkal. {3} És Ő az, aki kiterítette a földet és szilárdan rögzített hegyeket és folyókat helyezett rá. És minden növényből egy párt sarjasztott rá. Ő takarja be a nappalt az éjszakával. Bizony, ebben jelek vannak egy nép számára, amely elgondolkodik. {4} És a földön egymással szomszédosan különböző pászták vannak és szőlőskertek és gabona és pálmafák- ugyanabból a gyökérből sarjadva csoportosan, vagy magányosan, egyazon vízzel öntözve. És mi egyeseket mások elé helyeztünk a gyümölcsükben. Bizony, ebben jelek vannak egy olyan nép számára, amely használja az eszét. {5} Ha csodálkozol, akkor valóban csodálatos az ő beszédük: "Vajon, ha már porrá lettünk, valóban új teremtésben támadunk föl?" Ők azok, akik nem hisznek az Urukban. Ők azok, akiknek bilincs lesz a nyakukon. Ők a Pokol tüzére kárhozottak, akik örökké benne égnek. {6} Ők azt kívánják tőled, hogy siettesd a rosszat a jó előtt, holott már őelőttük is példás büntetések léteztek. A te Urad megbocsátással rendelkezik az emberekkel szemben kegyetlenségük ellenére. És a te Urad rettenetes a büntetésben. {7} Azok, akik hitetlenek, azt mondják: "Miért nem küldetett le hozzá küldetése bizonyítékaként valami csodás jel az ő Urától?" Te azonban csak intő vagy, és minden népnek van intője. {8} Allah tudja, mivel viselős minden nőstény és mennyit fogyatkoznak és mennyit gyarapodnak az anyaméhek. Minden dolognak nála van a mértéke. {9} Ő a rejtett (El-ghajb) és a nyilvánvaló (Essehedeh) dolgok tudója, a Nagy és a Magasra való. {10} Egyremegy, hogyha közöttetek valaki elrejti azt, amit mondani akar, vagy kinyilvánítja, és ha valaki elrejtőzik éjszaka, vagy megjelenik napközben.
Vissza