Korán

A Korán magyar fordítása
{13}
Ar-Ra'd című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{11} Az embernek szorosan sarkában lévő angyalai vannak előtte és mögötte, akik őrzik őt-Allah igéjéből valók ők. Allah nem változtat meg semmit valamely népben, ameddig ők meg nem változtatják azt, ami az ő lelkükben van. Ám ha Allah valami rosszat akar egy népnek, azt elhárítani nem lehet. És rajta kívül nincs más gyámolítójuk. {12} Ő az, aki megmutatja a villámot, félelmet és vágyakozást keltve bennetek, és aki súlyos felhőket támaszt. {13} És az Ő dicsőségét zengi a mennydörgés és az angyalok tőle való félelmükben. Ő küldi a mennyköveket, azt találja el velük, akit akar, miközben ők vitába szállnak Allahról, holott rettenetes Ő a hatalmában. {14} Őt illeti meg az Igazság fohásza. Azok pedig, akikhez rajta kívül fohászkodnak, nem hallgatnak rájuk semmiben - hacsak nem úgy, mint mikor valaki kinyújtja a tenyerét a víz felé, hogy az elérjen a szájához, anélkül, hogy elérhetné azt. A hitetlenek fohásza tévelygésben hangzik el. {15} És Allah előtt borul le - jószántából, vagy akarata ellenére - mindenki az egekben és a földön, és az árnyékuk is reggelente és estelente. {16} Mondd: "Ki az egek és a föld Ura?" Mondd: "Allah." Mondd: "Vajon őhelyette olyanokat tesztek meg gyámolítóknak, akik még sajátmaguknak sem képesek használni vagy ártani?" Mondd: "Vajon egyenlő-e egymással a vak és a látó? Vagy egyenlő-e egymással a sötétség és a világosság? Vagy Allah mellé társakat helyeztek, akik az Ő teremtéséhez hasonlatosan teremtettek, úgy, hogy Allah és társai teremtése hasonlatosak az ő szemükben?" Mondd: "Allah minden dolog teremtője! Ő az egyedüli, a mindenható!" {17} És vizet bocsát le az égből és völgyek áradnak meg az esőben való mértékük szerint. Az áradat tajtékot visz a felszínen. És abból a fémből, amit a tűzben olvasztanak - ékszereket és háztartási eszközöket kívánván készíteni - ahhoz hasonlatos tajték támad. Eképpen példázza Allah az igazat és a hamisat. A tajték pedig salakként hullik el. Ami pedig hasznos az embereknek, az megmarad a földben. Eképpen mondja Allah a példabeszédeket. {18} Akik az ő Urukra hallgatnak, azoké lesz a túlvilágon a legjobb. Azok pedig, akik nem hallgatnak rá, - ha az övék lenne mindaz, ami a földön van és azzal együtt még egyszer annyi - bizony szeretnék megváltani magukat azzal. Szörnyű leszámolás lesz az ő osztályrészük. A gyehenna lesz a lakhelyük. Milyen nyomorult fekhely! {19} És vajon az, aki tudja, hogy ami leküldetett hozzád a te Uradtól, az az Igazság, hasonlatos lenne ahhoz, aki vak? Csak azok hallgatnak az intő szóra, akik ésszel rendelkeznek. {20} Azok, akik teljesítik Allah szövetségét, és nem szegik meg a megállapodást,
Vissza