Korán

A Korán magyar fordítása
{13}
Ar-Ra'd című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} és akik egyesítik azt, aminek Allah parancsára egyesülnie kell, félik az Urukat és félnek a leszámolás rosszától. {22} és akik állhatatosak és Uruk tetszésére áhítoznak és elvégzik az imádságot és hozzájárulást adnak - titokban vagy nyíltan - abból, amivel gondoskodtunk róluk, és a rosszat jóval hárítják el - ők azok, akiké a végső lakhely lesz, {23} Éden kertjei. Belépnek oda ők és azok, akik atyáik, feleségeik és leszármazottaik között igazak voltak; és az angyalok minden kapun át bemennek hozzájuk, {24} mondván: "Békesség veletek! Ez a jutalmatok azért, mert állhatatosak voltatok." Milyen pompás végső lakhely! {25} Akik azonban megszegik Allah szövetségét, miután megkötötték azt s elvágják azt, aminek Allah parancsára egyesülnie kell és romlást okoznak a földön, azoknak Allah átka és szörnyű lakhely lesz az osztályrészük. {26} Allah bőkezűen gondoskodik akikről akar, és szűkmarkúan mér másoknak. És ők örvendeznek az evilági életnek. Az evilági élet a túlvilági élethez képest csupán rövid élvezet. {27} Akik hitetlenek, azt mondják: "Miért nem küldetett le hozzá küldetése bizonyítására valami csodás jel az ő Urától? Mondd: "Allah tévelygésbe viszi azt, akit akar. Ám aki megbánással fordul felé, azt egyenes úton fogja magához vezérelni. {28} Akik hisznek, és akiknek a szívét az Allahról való megemlékezés nyugalommal tölti el - bizony a szíveket az Allahról való megemlékezés tölti el nyugalommal -, {29} akik hisznek és jótetteket cselekszenek, azoknak boldogság lesz az osztályrésze és szép szálláshely, ahová megtérnek." {30} Eképpen küldtünk el téged egy népbe - amely előtt más népek már elenyésztek-, hogy hirdesd nékik azt, amit kinyilatkoztatás gyanánt sugalmaztunk néked. Ám ők nem hisznek a Könyörületesben. Mondd: " Ő az én Uram. Nincs más isten rajta kívül. Őreá hagyatkozom és hozzá fordulok megbánással."
Vissza