Korán

A Korán magyar fordítása
{13}
Ar-Ra'd című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} És hogyha valamely Korán-szöveg révén mozgásba jönnének a hegyek, darabokra hasadna a föld, és szólásra lehetne bírni a halottakat akkor sem hinnének! Nem! Allahra tartozik minden dolog! Vajon nem esnek kétségbe azok, akik hisznek, azért, hogyha Allah úgy akarná, bizony az igaz útra vezérelné az összes embert? És a hitetleneket szüntelenül katasztrófa fogja sújtani azért, amit cselekedtek, vagy a lakhelyükhöz közel fog bekövetkezni, amíg be nem teljesedik Allah ígérete. Allah nem szegi meg az ígéretét. {32} Már teelőtted is csúfot űztek küldöttekkel. Ám haladékot adtam azoknak, akik hitetlenek voltak. Aztán megbüntettem őket. És milyen volt az én büntetésem! {33} Vajon az, aki szemmel tart minden lelket, hogy ítélkezzen fölöttük azért, amire földi életükben szert tettek, olyan lenne, mint az ő bálványaik? És ők társakat helyeztek Allah mellé. Mondd: "Nevezzétek meg őket! Vagy olyasvalamiről akartok hírt adni neki, amiről ő nem tudja hogy az a földön lenne, vagy csak nyilvánvaló szóbeszédről adtok hírt neki?" De nem! Csábítónak mutatkozott a hitetlenek előtt az ő furfangjuk. És távol tarttattak az igaz úttól. És akit Allah tévelygésbe visz, annak számára nincs útmutató. {34} Már az evilági életben meglesz a büntetésük, ám a túlvilági büntetés még gyötrelmesebb lesz. Nem lesz akkor senkijük, aki oltalmazná őket Allahtól. {35} A Paradicsom, amelyre ígéretet kaptak az óvakodók, eképpen fest: patakok folynak alatta. El nem múló az ő gyümölcse és az árnyéka. Ez lesz a vége azoknak, akik óvakodtak. A hitetlenek vége pedig a Pokol tüze. {36} Akiknek adtuk az rást, azok örvendeznek annak, ami kinyilatkoztatás gyanánt leküldetett hozzájuk. Azok között, akik összeszövetkeztek, vannak olyanok, akik egy részét tagadják. Mondd: "Én csupán azt a parancsot kaptam, hogy Allahot szolgáljam, és ne társítsak mellé más isteneket! Hozzá hívom az embereket, és hozzá lesz a visszatérésem." {37} És eképpen küldtük le azt arab nyelvű előírás gyanánt (hukmen arabijjen). Ha mindama tudás után, ami Allahtól osztályrészedül jutott, követed az ő szeszélyeiket, akkor Allahhal szemben nem lesz sem gyámolítód, sem oltalmazód. {38} Küldtünk már teelőtted küldötteket és adtunk nekik feleségeket és utódokat. És egy küldött sem hozhatott egy Áját (egy jelet), csak Allah engedelmével. Minden határidőnek írása van. {39} Allah eltörli, és megerősíti azt, amit akar, és nála van az Ősírás. {40} Akár megmutatjuk neked annak egy részét, amivel fenyegetjük őket, akár még előtte magunkhoz veszünk téged - a te feladatod csupán az igehirdetés. A mi feladatunk a számonkérés.
Vissza