Korán

A Korán magyar fordítása
{14}
Ibrahim című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Ábrahám
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Ra Írás ez, amit leküldtünk neked, hogy - Uruk engedélyével - kihozd az embereket a sötétségből a fényre a Büszke és a Hálálandó útjára. {2} Allah útjára, akié mindaz, ami az egekben és a földön van. Jaj a hitetleneknek a rájuk váró szörnyű büntetés miatt, {3} akik jobban szeretik az evilági életet a túlvilágnál, és távol tartanak másokat is Allah útjától, s azt kívánják, hogy görbe legyen az: ők messze bolyongó tévelygésben vannak. {4} És nem küldtünk egy küldöttet sem, csak úgy, hogy népe nyelvén hirdessen, azért, hogy megmagyarázza nekik azt. És tévelygésbe viszi Allah azt, akit akar, és az igaz útra vezeti azt, akit akar. Ő a Hatalmas és a Bölcs. {5} És elküldtük hajdan Mózest a mi jeleinkkel mondván: "Hozd ki a népedet a sötétségből a fényre, és emlékeztesd őket Allah napjaira!" Bizony abban jelek vannak mindenki számára, aki állhatatos és hálás. {6} És emlékezzetek arra, amikor Mózes azt mondta a népének: "Emlékezzetek Allah kegyére, amelyet irántatok tanúsított! Emlékezzetek arra, amikor megmentett benneteket Fáraó népétől: szörnyű büntetést szabtak ki rátok, amikor lemészárolták fiaitokat, s csupán a nőket hagyták életben közületek!". Súlyos próbatétel volt ebben nektek az Uratoktól. {7} És emlékezzetek arra, amikor a ti Uratok kihirdette: "Bizony, ha hálásak vagytok, még több kegyet fogok tanúsítani irántatok. Ha azonban hálátlanok vagytok - bizony, az én büntetésem szörnyű!" {8} Mózes azt mondta: "Ha hálátlanok vagytok, ti és valahányan csak vagytok a földön annak ti látjátok kárát. Allah Bizony, Gazdag és Hálálandó." {9} Vajon nem ért-e el hozzájuk azoknak a híre, akik előttük éltek: Noé népének, `Adnak, Tamúdnak, és azoknak, akik utánuk éltek s akiket csak Allah ismer? Eljöttek hozzájuk az ő küldötteik világos bizonyítékokkal, de ők a szájukba dugták a kezüket és azt mondták: "Nem hiszünk mi a ti küldetésetekben. Bizony nyugtalanító kétségben vagyunk mi az iránt, amire hívtok bennünket." {10} A küldötteik azt mondták: "Illetheti-e kétség Allahot, az egek és a föld teremtőjét? Azért hív benneteket, hogy megbocsássa a ti bűneiteket és haladékot adjon nektek megszabott határidőig." "Ti csak hozzánk hasonló emberek vagytok" - mondták azok -; "el akartok fordítani bennünket attól, amit atyáink szolgáltak. Álljatok hát elénk valami nyilvánvaló hatalommal!"
Vissza