Korán

A Korán magyar fordítása
{16}
An-Nahl című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A méhek
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Allah döntése eljött. Ne akarjátok hát siettetni azt! Magasztaltassék! Mennyire fölötte áll Ő annak, amit más istenek gyanánt társítanak mellé! {2} Leküldi az angyalokat a lélekkel az Ő Igéjéből (Min emrihi ) arra, akit csak akar az Ő szolgái közül azzal a küldetéssel, hogy: "Intsétek az embereket és hirdessétek, hogy nincs más isten Rajtam kívül, tehát óvakodjatok Tőlem!" {3} Ő teremtette valóban az egeket és a földet. Mennyire fölötte áll Ő annak, amit társítanak. {4} Megteremtette az embert egy spermacseppből, és lám, ő mégis nyilvánvaló perlekedő. {5} És a jószágokat is megteremtette nektek. Tőlük vannak meleg ruháitok, különféle hasznotok, és belőlük esztek. {6} És szépséget leltek bennük, amikor este behajtjátok, reggel pedig kihajtjátok azokat. {7} És szállítják a terheiteket olyan vidékre, amit csak üggyel-bajjal érhetnétek el. Bizony, a ti Uratok Gyengéd és Könyörületes. {8} És megteremtette a lovakat és az öszvéreket és a szamarakat, hogy felüljetek rájuk, és hogy díszetek legyenek. És olyasmit is teremt, amiről nem tudtok. {9} És Allah feladata az egyenes út. És van, aki elhajlik attól. Ha úgy akarta volna, mindannyiótokat az igaz útra vezetett volna. {10} És Ő az, aki vizet bocsátott le az égből. Abból nyeritek az italotokat és abból szökken szárba a cserjés, amelyben legeltettek.
Vissza