Korán

A Korán magyar fordítása
{17}
Al-Isra című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Az éjszakai utazás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} *Magasztaltassék az, aki éjszaka átutaztatta a szolgáját a Haram Mecsetből az Al-Aksza mecsetbe, amelynek megáldottuk a környékét, hogy mutassunk néki a jeleinkből! Bizony, Ő a Halló és a Látó. {2} És mi adtuk hajdan Mózesnek az Írást és útmutatássá tettük Izráel fiainak mondván: "Ne vegyetek magatoknak gyámolítót Rajtam kívül {3} ti, akik azoknak a leszármazottai vagytok, akiket Noéval együtt vittünk a bárkába!" Bizony, ő hálás szolga volt. {4} És Izráel fiaival kapcsolatban közöltünk az írásban (a Tórában): "Bizony, ti két ízben fogtok romlást okozni a földön, és fennhéjázva fogtok hatalmaskodni. {5} Amikor az első alkalom ígérete bekövetkezik, hatalmas erejű szolgáinkat küldjük ellenetek. És tűzzel-vassal végigkutatják házaitokat és így Allah beteljesítette az ígéretét. {6} Aztán visszaadjuk nektek fölöttük a hatalmat, s bőségesen ellátunk benneteket javakkal és fiúgyermekekkel és számosabbá tesszük a hadi népeteket." {7} Ha jót cselekszetek, a magatok hasznára teszitek a jót. Ha pedig rosszat cselekszetek, az is a magatoké. "És amikor az utolsó alkalom ígérete bekövetkezik, elküldjük ismét a szolgáinkat, hogy fájdalom torzítsa el az orcátokat, és hogy bizony belépnek az Al-Akasza mecsetbe, amiképpen legelőször beléptek oda, és az írmagját is megsemmisítik annak a hatalomnak, amit szereztetek. {8} Az Uratok talán irgalmas lesz hozzátok. Ám ha újra kezditek, akkor Mi is újra kezdjük. És a gyehennát a hitetlenek börtönévé tettük." {9} Ez a Korán oda vezet el, ami az egyenesebb út, és hírül adja a hívőknek, akik jótetteket cselekszenek, hogy óriási fizetség lesz az osztályrészük, {10} és hogy azoknak, akik nem hisznek a túlvilágban, fájdalmas büntetést készítettünk elő.
Vissza