Korán

A Korán magyar fordítása
{19}
Mariyam című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Mária
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Kef He Je 'Ein Szad. {2} Megemlékezés Urad irgalmáról, amit szolgája, Zakariás iránt gyakorolt. {3} Emlékezz arra, amikor titkos szóval szólította az ő Urát! {4} "Uram!" - mondta -, "gyengék lettek a csontjaim és dér ütötte meg a fejemet és a hozzád való fohászkodásomban, ó Uram, nem voltam soha szerencsétlen. {5} Félek attól, hogy a rokonok (Meueli) maradnak csak utánam, a feleségem pedig meddő. Ajándékozz hát meg engem tenmagadtól egy közeli rokonnal (Uelijjen), {6} aki majd az én örökösöm lesz, és Jákob nemzetségének örökébe lép! És tedd őt olyanná Uram, hogy tetszést leljen előtted." {7} "Zakariás! Hírül adunk néked egy fiúgyermeket, akinek János a neve. Korábban nem neveztünk senkit még ezen a néven." {8} "Uram!" - mondta Zakariás -, "honnan lenne nekem fiúgyermekem, hiszen a feleségem meddő, én pedig kiszikkadt vénségre jutottam?" {9} "Eképpen lesz" - mondta az úr. "A te Urad azt mondta: Könnyű ez nékem, hiszen téged is megteremtettelek korábban, amikor semmi sem voltál." {10} Zakariás azt mondta: "Uram! Tégy nekem valamilyen jelet!" Ő pedig azt mondta: "Az legyen a jeled, hogy nem fogsz szólani az emberekhez három napon át, miközben semmi bajod nincsen (Szeuijje)."
Vissza