Korán

A Korán magyar fordítása
{22}
Al-Hajj című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Zarándoklat
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ti emberek! óvakodjatok az Uratok szerinti tettekkel! A Végső Óra földindulása szörnyű dolog lesz. {2} Azon a napon, amikor meglátjátok azt, minden szoptatós anya megfeledkezik arról, akit szoptatott és minden viselős asszony megszüli terhét. És az embereket részegeknek lehetne tartani, holott nem azok. Ám Allah büntetése rettenetes! {3} És akad olyan az emberek között, aki tudás nélkül vitába száll Allah felől és a vitájával követ minden lázadó sátánt. {4} Előíratott néki az, hogyha valaki őt választja gyámolítójának, azt ő tévelygésbe viszi és a Pokol izzó tüzének a büntetéséhez vezeti. {5} Ti emberek! Ha kétségben vagytok a Feltámadás felől, akkor gondoljatok arra, hogy először porból teremtettünk benneteket, azután egy spermacseppből, majd egy vérrögből, utána egy megformált vagy formátlan húsdarabból, hogy világossá tegyük előttetek a hatalmunkat. És nyugodni hagyjuk az anyaméhben egy megszabott határideig azt, amit akarunk. Majd gyermekként hozunk elő benneteket, hogy aztán felnőtté serdüljetek. Akad köztetek olyan, aki időnap előtt elszólíttatik, és akad olyan, aki a legnyomorúságosabb életkorba jut, hogy - miután tudott ? ne tudjon semmit. És látod, hogy a föld megdermedt. Ám amikor vizet bocsátunk reá, mozgásba lendül, zsendülni kezd és mindenféle pompás növényfajtát sarjaszt. {6} Ez azért van így, mert Allah az Igazság és mivel Ő kelti életre a halottakat és mert Ő mindenek fölött hatalmas, {7} és mivel az óra - kétség nem férhet ehhez - el fog jönni, és mert Allah föltámasztja azokat, akik a sírokban vannak. {8} És az emberek között akad olyan, aki tudás, útmutatás és fényességes Írás nélkül vitába száll Allah felől, {9} gőgösen oldalra fordulva (Szenie 'itfihi), hogy tévelygésbe vigyen másokat Allah útjától. Az evilágon szégyen az ő osztályrésze, a Feltámadás Napján pedig megízleltetjük véle a Pokol tüzének a kínját. {10} Ezt azért kapod, amit a kezed korábban elkövetett és azért, mert Allah sohasem igazságtalan a szolgáival szemben.
Vissza