Korán

A Korán magyar fordítása
{23}
Al-Muminun című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Hívők
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} *Boldogok a hívők, {2} akik imádságukban (Khasi'un) meditálnak, {3} és akik az üres fecsegésre ügyet sem vetnek, {4} és akik megadják a zakátot, {5} és akik szemérmükkel önmegtartóztatók, {6} kivéve feleségeikkel vagy, akiket jobbjuk birtokol, emiatt nem számolnak el, {7} tehát aki ezen felül kívánkozik, azok, akik áthágják a határt, {8} és akik a megbízatásukra és a megállapodásukra vigyáznak, {9} és akik imáikat betartják. {10} Ők lesznek az örökösök,
Vissza