Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Fény
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Szúra ez, amelyet leküldtünk és kötelezően előírtunk, és nyilvánvaló jeleket küldtünk le benne. Talán hallgattok az intő szóra. {2} Ha egy férfi és egy nő paráználkodik, mindegyiküket száz korbácsütéssel korbácsoljátok meg! És Allah vallására való tekintettel ne fogjon el titeket könyörület irántuk, ha hisztek Allahban és a Végső napban! És a büntetésnél jelen kell lennie a hívők egy csoportjának! {3} A parázna férfi csak parázna nővel, vagy társító nővel házasodhat! És a parázna nő ugyanígy csak parázna férfival, vagy társítóval házasodhat! Ez tilalmas a hívőknek. {4} Aki tisztes férjes asszonyoknak kelti rosszhírét, és azután nem hoz négy szemtanút, azt korbácsoljátok meg nyolcvan korbácsütéssel, és ne fogadjatok el tőle tanúságtételt soha többé! Ők a bűnösök, {5} kivéve azokat, akik megbánást tanúsítanak, és megjavulnak. Allah Megbocsátó és Könyörületes. {6} És azok, akik saját feleségeiknek keltik rossz hírét és önmagukon kívül nincsenek tanúik, akkor a tanúság az legyen, hogy négyszer tanúbizonyságot kell tennie Allah előtt, hogy az igazat mondja, {7} és ötödszörre úgy, hogy Allah átka legyen rajta, ha hazudik! {8} És elhárítja a büntetést a megvádolt asszonyról az, ha négy tanú bizonyságot tesz Allah előtt, hogy vádlója hazudik, {9} és ötödszörre úgy, hogy Allah haragvása legyen rajta, ha vádlója igazat mond. {10} (Mi lenne veletek), ha Allah nem lenne kegyes és irgalmas irántatok. Allah Kiengesztelődő és Bölcs.
Vissza