Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{11} Akik hazugsággal állottak elő, azok egy kis csoportot alkotnak közöttetek. És ne gondoljátok, hogy ez ártalmatokra van. Ellenkezőleg! A javatokra szolgál! Közületek mindenkinek az jár, ami bűnt elkövetett. Akinek pedig a legnagyobb része volt ebben, annak súlyos büntetés lesz az osztályrésze. {12} Amikor a hívő férfiak és hívő nők egyaránt meghallották ezt, miért nem gondoltak saját maguktól jóra, és miért nem mondták: "Nyilvánvaló hazugság ez!" {13} És miért nem álltak elő, ezt bizonyítandó, négy tanúval? És mivel nem hoztak négy tanút, bizony hogy hazugok ők Allah színe előtt! {14} És ha nem lenne Allah kegye és irgalma irántatok az evilágon és a túlvilágon, bizony, súlyos büntetés sújtott volna benneteket azért, amit összevissza fecsegtetek. {15} Emlékezzetek arra, amikor (Telkunehu) a nyelvetekre vettétek és teli szájjal mondtátok azt, amiről nem volt tudomásotok! És csekélységnek véltétek, holott Allah előtt súlyos az. {16} Amikor a fületekbe jutott, vajon miért nem mondtátok: "sem szabad erről beszélnünk!" Magasztaltassál! Súlyos rágalom ez! {17} Allah int benneteket nehogy újra ilyesmit tegyetek, ha hívők vagytok! {18} És Allah megmagyarázza nektek a (El-ejeti, Áják) jeleket. Allah Tudó és Bölcs. {19} Akik azt szeretik, hogyha valami gyalázatosságnak kel híre a hívők között, azoknak fájdalmas büntetésben lesz részük az evilágon és a túlvilágon. Allahnak tudása van, ti azonban nem tudtok. {20} Ha nem lenne Allah kegye és irgalma irántatok, és ha nem lenne az, hogy Allah Gyengéd és Irgalmas.
Vissza