Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} Ti hívők! Aki a sátán nyomdokaiban jár, annak ő bizony azt parancsolja meg, ami gyalázatos és elvetendő. És ha nem lenne Allah kegye és könyörülete irántatok, akkor nem lenne közületek senki sem tiszta a bűntől. Allah azonban azt tisztítja meg, akit akar. Allah Halló és Tudó. {22} Akik tehetősek közöttetek és bőségben élnek, azok nem esküdhetnek meg, hogy nem adnak többé a rokonoknak, a szegényeknek és a vándorlóknak Allah útján. Inkább bocsássanak meg és tanúsítsanak elnézést! Vajon nem azt szeretnétek-e, hogy Allah megbocsásson néktek? Allah Megbocsátó és Könyörületes. {23} Akik a tisztes és ártatlan hívő férjes asszonyok rossz hírét keltik, azokon átok legyen az evilágon és a túlvilágon. És szörnyű büntetés lesz az osztályrészük. {24} azon a napon, amikor tanúbizonyságot tesz ellenük a nyelvük, a kezük és a lábuk arról, amit cselekedtek. {25} Azon a napon Allah az őket megillető teljes fizetséget adja nekik és megtudják, hogy Allah a nyilvánvaló Igazság. {26} A hitvány nők a hitvány férfiakhoz, a hitvány férfiak a hitvány nőkhöz tartoznak. A derék nők pedig a derék férfiakhoz, a derék férfiak pedig a derék nőkhöz tartoznak. Az ilyenek föl vannak mentve attól, amit róluk mondanak. Megbocsátás és nagylelkű gondoskodás lesz az osztályrészük. {27} Ti hívők! Ne lépjetek be mások házába, amíg nem kértek engedélyt, és nem üdvözlitek a ház népét! Ez jobb nektek! Talán hallgattok az intő szóra. {28} És ha nem leltek ott senkit, akkor ne lépjetek be, amíg nem kaptok engedélyt! És ha azt mondják nektek: "Forduljatok vissza!", akkor forduljatok vissza! Ez illendőbb nektek! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek. {29} Ám nem róható föl vétketekül az, hogy lakatlan házakba lépjetek be ahol van valami, ami hasznos nektek(Posta, hivatal...),. Allah tudja, amit kinyilvánítotok, és amit elrejtetek. {30} Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket és ügyeljenek a szemérmükre! Ez illendőbb nekik! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek.
Vissza