Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{41} Vajon nem láttad, hogy Allahot magasztalja az, aki az egekben és a földön van, és a madarak, szárnyukat kiterjesztve. Mindenki tudja, hogyan kell imádkoznia és magasztalnia. Allahnak tudomása van arról, hogy mit cselekszenek. {42} Allahé az egek és a föld országlása. És Allahhoz jut el végül minden. {43} Vajon nem láttad, hogy Allah elűzi a felhőket, aztán egyesíti, majd pedig egymásra halmozza azokat? Aztán látod, hogy sűrűn szitáló eső hullik a hasadékaiból. És felhőhegyeket bocsát le az égből, amelyekben jégeső van és azt talál el vele, akit akar és attól fordítja el, akitől akarja. És kevésen múlik, hogy villámai felvillanása nem foszt meg a látástól. {44} Allah forgatja az éjszakát és a nappalt. Intő példa ez azok számára, akiknek van szeme. {45} És Allah mindenféle állatot teremtett vízből. Egyesek közöttük a hasukon mozognak, mások két, ismét mások pedig négy lábon járnak. Allah azt teremt, amit akar. Allah mindenre képes. {46} És (Ejetin, Áják) jeleket küldtünk le néktek, amelyek nyilvánvaló magyarázatot adnak. Allah azt vezérli az egyenes útra, akit akar. {47} Azt mondják: "Hiszünk Allahban és a küldöttben és engedelmeskedünk." Majd miután ezt mondták egy részük hátat fordít. Nem hívők ők! {48} Ha Allahhoz és a küldöttéhez szólíttatnak, hogy ítéljen közöttük, akkor egy részük elfordul. {49} Ha azonban a jog az ő oldalukon áll, akkor engedelmesen eljönnek hozzá. {50} Talán betegség lakózik a szívükben, vagy kételkednek, vagy attól félnek, hogy Allah és a küldötte jogtalanságot követnek el ellenük? De nem! Ők a kegyetlenek
Vissza