Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{51} Amikor azonban a hívők szólíttatnak Allahhoz és a küldöttéhez, hogy ítéljen közöttük, akkor ők csupán azt mondják: "Hallunk és engedelmeskedünk." Ők azok, akik boldogulnak. {52} Akik engedelmeskednek Allahnak és a küldöttének, s félik Allahot és óvakodnak tőle, ők azok, akik diadalt aratnak. {53} És a legünnepélyesebb esküikkel megesküdtek Allahra, hogyha parancsot adsz nekik, akkor bizonyosan kivonulnak veled. Mondd: "Ne esküdjetek! Inkább illendő engedelmesség! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek." {54} Mondd: "Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a küldöttnek! Ha elfordultok, akkor reá csupán az tartozik, ami az ő terhe, és reátok pedig az, ami a ti terhetek. Ha engedelmeskedtek, akkor az igaz útra vezettettek. A küldött feladata csupán az, hogy az üzenetet világosan átadja." {55} Allah megígérte azoknak, akik hisznek közöttetek és jótetteket cselekszenek, hogy őket teszi meg a hitetlenek utódjának a földön, amiképpen utóddá tette azokat, akik őelöttük éltek, és hogy szilárdan megerősítse nekik a vallásukat, amelyet jóváhagyott nekik, és miután féltetek cserébe biztonságot ad néktek. Engem szolgálnak egyedüli és nem társítanak mellém semmit. Akik azonban ezután is hitetlenek, azok a bűnösök! {56} Végezzétek el az imádságot, adjátok meg a zakátot és engedelmeskedjetek a küldöttnek! Talán irgalomban részesültök. {57} Egyáltalában ne gondold azt, hogy akik hitetlenek, azok meghiúsítják a földön a rendelkezésünket! A Pokol tüze lesz a lakhelyük. Szörnyű sors! {58} Ti hívők! Akiket a jobbotok birtokol és akik nem érték el még a serdülőkort közöttetek, azoknak három ízben kell engedélyt kérni tőletek hogy beléphessenek hozzátok: a hajnali imádkozás előtt, amikor a déli hőség idején leteszitek a ruhátokat és az esti imádkozás után. Három időszak ez, amikor látni lehet a szemérmeteket. Sem nektek, sem nekik nem róható föl vétekül, hogy ezek után megfordultok egymásnál engedély nélkül. Így magyarázza meg Allah nektek a verseket. Allah Tudó, és Bölcs. {59} És ha a gyermekek közöttetek elérik a serdülőkort, akkor a belépéskor kérjenek engedélyt, amiképpen engedélyt kértek azok, akik előttük éltek. Így magyarázza meg Allah a verseit. Allah Tudó, és Bölcs. {60} Azoknak a nőknek, akik túl vannak a változás korán és nem remélhetnek már házasságot, nem róható föl vétkükül az, ha leteszik a külső ruháikat, úgy, hogy közben nem hivalkodnak a díszeikkel. Ám jobb nekik, ha megtartóztatják magukat. Allah Halló, Tudó.
Vissza