Korán

A Korán magyar fordítása
{24}
An-Nur című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{61} Nem lehet felróni sem a vaknak, sem a nyomoréknak, sem a betegnek és saját magatoknak sem, ha esztek a házatokban, vagy atyáitok házában, vagy anyáitok házában, vagy fivéreitek házában, vagy nőtestvéreitek házában, vagy apai nagybátyáitok házában, vagy apai nagynénéitek házában, vagy anyai nagybátyáitok házában, vagy anyai nagynénéitek házában, vagy olyan házban, amelyhez kulcsotok van, vagy a barátotok házában. Nem róható föl vétketekül, ha ilyenkor együtt vagy külön esztek. Ha ilyen házakba léptek be, akkor köszöntsétek egymást áldott, jó üdvözlettel, amely Allahtól való. Így magyarázza meg nektek Allah a verseket. Talán éltek az eszetekkel! {62} Csupán azok a hívők, akik hisznek Allahban és a küldöttében, és ha valami közös ügyben vele együtt vannak, nem mennek el mindaddig, amíg nem kérnek tőle engedélyt. Akik engedélyt kérnek tőled, ők azok, akik hisznek Allahban és a küldöttében. És ha engedélyt kérnek tőled valamilyen ügyükben, akkor adjál engedélyt közülük annak, akinek akarsz és kérj bocsánatot nekik Allahtól! Allah Megbocsátó és Könyörületes. {63} Ne tartsátok magatok között a küldött hívását ugyanolyannak, mint egymás hívását! Allah ismeri azokat, akik elosonnak, mások háta mögött keresve menedéket. Akik ellenkeznek az Ő parancsával, vigyázzanak, nehogy valami kísértés érje, vagy fájdalmas büntetés sújtsa őket. {64} Bizony, Allahé mindaz, ami az egekben és a földön van. Ő tudja azt, hogy miben leledztek. És azon a napon, amikor hozzá lesz visszatérésük, közölni fogja majd velük, hogy mit cselekedtek. Allah minden dolog tudója.
Vissza