Korán

A Korán magyar fordítása
{3}
El-'Imran című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Imran nemzetsége
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Mim. {2} Allah, aki Rajta kívül nincs más isten, az Élő, és a Gondoskodó. {3} Leküldte reád (Te Próféta) az írást az Igazsággal ama kinyilatkoztatások bizonyságaképpen, amik előtte voltak. Leküldte a Tórát és az Evangéliumot {4} korábban útmutatás gyanánt az embereknek. És leküldte most a kinyilatkoztatást (Furqan). Akik nem hisznek Allah jeleiben, azoknak a túlvilágon súlyos büntetés lesz osztályrészük. Allah Büszke, és a bosszú letéteményese. {5} Allah előtt nincsen semmi rejtve, sem a földön, sem az égben. {6} Ő az, aki megformáz benneteket az anyaméhben, ahogy akarja. Nincs más isten rajta kívül. Ő a Büszke és a Bölcs. {7} Ő az, aki leküldte hozzád az Írást. Ebben vannak egyértelmű (Ejetum-muhkemetun) Áják, ezek adják az Könyv anyját (ummul­kiteb), és vannak mások, több értelműek (mutesebihetun). Azok, akiknek a szívében tévelygés lakozik, azt követik, ami többértelmű belőle áhítozván a széthúzást (fitneh), s azt, hogy a maguk szája íze szerint értelmezzék azt. Ám e verseket senki nem tudja értelmezni, csak Allah. Azok azonban, akik szilárdak a tudásban, azt mondják: "Hiszünk benne. Minden a mi Urunktól ered." Ám csupán azok hajlanak az intő szóra, akiknek van eszük. {8} "Urunk! Ne támassz tévelygést a mi szívünkben, miután már az igaz útra vezettél bennünket! És ajándékozz meg minket a kegyelmeddel. Hiszen te vagy az ajándékozó. {9} Urunk! Te fogod összegyűjteni az embereket egy olyan nap számára, amelyet kétség nem illethet." Allah nem szegi meg az ígéretét. {10} E napon a hitetleneknek Allahhal szemben fabatkát sem érnek a javaik és a gyermekeik. Ők akkoron a Pokol tüzét táplálják tüzelő gyanánt.
Vissza