Korán

A Korán magyar fordítása
{30}
Ar-Rum című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Bizánciak
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Mim. {2} A bizánciak legyőzettek {3} a föld legalsó részén. Ám legyőzettetésük után, ők fognak győzelmet aratni. {4} Néhány éven belül Allahé a döntés: korábban és később egyaránt, s azon a napon örvendeznek majd a hívők {5} Allah segítségének. Azt segíti Ő, akit akar. Ő a Büszke és a Könyörületes. {6} Allah ígérete ez. Allah nem szegi meg ígéretét. A legtöbb ember azonban nem tudja ezt. {7} Ők csak azt tudják, ami az evilági életből kívülről látható. A túlvilágra azonban tudatlanul ügyet sem vetnek. {8} Vajon nem estek-e gondolkodóba? Allah az egeket és a földet, s ami közöttük van, valóságos és megszabott határidővel teremtette. Az emberek között sokan nem hisznek abban, hogy találkozásuk lesz Urukkal. {9} Vajon nem járták be a földet azért, hogy meglássák: milyen végre jutottak azok, akik előttük éltek? Erősebbek voltak náluk, s megforgatták és megművelték a földet inkább, mint ahogyan ők művelik azt. És nyilvánvaló bizonyítékokkal jöttek el hozzájuk a küldöttek. Allah nem kegyetlenkedett velük, hanem ők kegyetlenkedtek önmagukkal szemben. {10} Akik rosszat cselekedtek, azoknak a vége lesz a legrosszabb, mivel hazugsággal vádolták Allah jeleit, és gúny tárgyává tették azokat.
Vissza