Korán

A Korán magyar fordítása
{30}
Ar-Rum című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} És a jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és irgalmat rendelt el közöttetek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak. {22} És a jelei közé tartozik az egek és a föld megteremtése s a nyelvek és színek változatossága. Bizony, jelek vannak ebben a teremtményeknek. {23} És a jelei közé tartozik, hogy éjjel alusztok, és hogy nappal törekedtek a kegye után. Bizony, jelek vannak ebben azoknak, akik hallanak. {24} És a jelei közé tartozik, hogy megmutatja nektek a villámot - félelmet és vágyakozást keltve bennetek - és vizet bocsát le az égből és feléleszti általa a földet, miután az már meghalt. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik élnek az eszükkel. {25} És a jelei közé tartozik, hogy az ég és a föld az Ő parancsára áll. Aztán, amikor hívással szólít benneteket a földből, íme, előjöttök sírotokból. {26} És hozzátartozik az, aki az egekben és a földön van. Minden teremtmény néki engedelmeskedik. {27} És Ő az, aki véghezviszi a teremtést kezdetben, aztán megismétli azt. Ez könnyebb neki. Ő példázza a legmagasztosabbat az egekben és a földön. Ő a Büszke és a Könyörületes. {28} Allah saját magatok körülményeiből merített példázatot mond nektek. Vajon azok között, akiket a jobbotok birtokol, vannak-e olyanok, akik társaitok lennének abban, amivel elláttunk benneteket úgy, hogy egyenlők lennétek annak birtoklásában? Féltek-e tőlük úgy, ahogyan egymástól féltek? Eképpen magyarázzuk meg a jeleket azoknak, akik élnek az eszükkel. {29} De nem! Akik kegyetlenkedtek, azok tudatlanságukban a kényüket követik. Vajon ki vezérelné az igaz útra azt, akit Allah tévelygésbe vitt. És nem lesznek nekik segítőik! {30} Fordítsd hát orcádat hanif (egyistenben hívő) gyanánt az igaz vallás felé: Allah eredeti elrendezése szerint, amelyben elrendezte az embereket! Allah teremtését nem lehet megváltoztatni! Ez az igazi vallás! A legtöbb ember azonban nem tudja.
Vissza