Korán

A Korán magyar fordítása
{30}
Ar-Rum című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} Megbánással fordulva hozzá. És óvakodjatok Tőle, végezzétek el az imádságot és ne legyetek társítók a társítók között, {32} akik vallásukat megosztották és vallási pártokra (Sia'an) szakadtak, s mindegyik csoport annak örül, ami nála van. {33} És ha valami ártalom éri az embereket, Urukhoz fohászkodnak - megbánással fordulva hozzá. Aztán, amikor kóstolót ad nekik irgalmából, akkor íme, egy részük társít az Ura mellé, {34} hogy hálátlannak mutatkozzanak azért, amit adtunk nekik. Élvezzétek csak rövid evilági életeteket! Majd megtudjátok! {35} Vagy talán bizonyítékot küldtünk le nekik, ami arról beszélne, amit őmellé társítanak? {36} Amikor irgalomból kóstolót adunk az embereknek, akkor örvendeznek. Ha azonban valami rossz éri őket azért, amit a kezük korábban elkövetett, akkor kétségbeesnek. {37} Vajon nem látták-e, hogy Allah bőkezűen gondoskodik arról, akiről akar, és szűkmarkúan mér máskor? Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik hisznek. {38} És add meg a rokonnak, ami megilleti őt, és a szegénynek, és annak, aki úton van! Ez jobb azoknak, akik Allah orcájának látását áhítozzák. Ők azok, akik boldogulnak. {39} Amit kamatra adtak kölcsön, hogy az emberek javaiban kamatot fialjon, az nem kamatozik Allahnál. Ám Allah orcájának látását áhítozván, ami zakátot adtok ők azok, akik megkétszereznek! {40} Allah az, aki megteremtett benneteket, aki aztán gondoskodott rólatok, majd halálba küld titeket, aztán újra életre kelt benneteket. Akad-e a társaitok között bárki is, aki ebből valamit véghezvinne? Magasztaltassék! Mennyire fölötte áll Ő annak, amit mellé társítotok!
Vissza