Korán

A Korán magyar fordítása
{30}
Ar-Rum című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{41} Romlás ütötte föl a fejét a szárazföldön és a tengeren azért, amit az emberek keze elkövetett, hogy Allah valamilyen kóstolót adjon nekik abból, amit cselekedtek. Talán megtérnek! {42} Mondd: "Járjátok be a földet, és figyeljétek meg, hogy milyen végre jutottak azok, akik korábban éltek. A legtöbben tásítók voltak." {43} Fordítsd hát orcádat az igaz vallás felé, mielőtt még eljönne Allahtól az a nap, amely el nem hárítható. Azon a napon két csoportra szakadnak, {44} aki hitetlen volt, annak hitetlensége őellene fordul; akik pedig jóravalóan cselekedtek, azok a maguk számára vetnek ágyat (a Paradicsomban), {45} hogy Allah illő fizetséget adjon az Ő kegyéből azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek. Bizony, Ő nem szereti a hitetleneket. {46} És a jelei közé tartozik az, hogy örömhírhozó szeleket küld, azért, hogy kóstolót adjon nektek az irgalmából, s hogy a hajók sietve haladjanak az Ő parancsára, hogy törekedjetek az Ő kegye után. Talán hálásak lesztek. {47} Már teelőtted is küldtünk küldötteket az ő népükhöz. És nyilvánvaló bizonyítékokkal jöttek el hozzájuk. Mi pedig bosszút álltunk azokon, akik bűnösek voltak. Kötelességünk volt a hívők megsegítése. {48} Allah az, aki szeleket küld, amelyek felhőket támasztanak. És kiteríti azokat az égen, ahogy akarja, és foszlányokká teszi azokat. Aztán látod, hogy sűrűn szitáló eső hullik a hasadékaiból. És akiket az Ő szolgái között akarata szerint elér azzal, azok örvendeznek, {49} noha azelőtt, mielőtt leküldetett reájuk, kétségbe voltak esve. {50} Tekints hát Allah irgalmának nyomaira: hogyan éleszti fel a földet, miután az már meghalt. Bizony, Ő az, aki életre kelti a halottakat. És Ő mindenek fölött hatalmas.
Vissza