Korán

A Korán magyar fordítása
{31}
Luqman című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Lukmen
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Mim. {2} Ezek a Bölcs Írás jelei {3} útmutatás és irgalom gyanánt a jóravalóknak, {4} akik elvégzik az imádságot, megadják a zakátot és szilárd bizonyosságuk van a túlvilágban. {5} Olyan utat követnek ők, amelynek irányát az Ő Uruk mutatja, és ők azok, akiknek jól megy a sora. {6} Az emberek között akadnak olyanok, akik szórakoztató dolgokat vásárolnak, hogy tudatlanságukban tévelygésbe vigyenek Allah útjától és gúnyt űzzenek abból. Ők azok, akiknek megalázó büntetés lesz az osztályrészük. {7} És amikor a mi verseink hirdettetnek néki, akkor fennhéjázva hátat fordít, mintha nem hallaná, mintha siketség lenne a fülében. Add hírül neki, hogy fájdalmas büntetés várja őt! {8} Akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, azoké lesznek a gyönyörűség kertjei, {9} ahol örökkön időznek. Ez Allah ígérete, igazságként. Ő a Büszke és a Bölcs. {10} Ő teremtette az egeket látható támaszok nélkül és szilárdan rögzített hegyeket vetett a földre, hogy ne inogjon veletek, és mindenféle állatot terjesztett el rajta. És vizet bocsátottunk le az égből és mindenféle pompás növényfajtát sarjasztottunk rajta.
Vissza