Korán

A Korán magyar fordítása
{32}
As-Sajda című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Leborulás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Elif Lem Mím. {2} Az írást - nincs kétség ebben - a teremtmények Ura küldte le. {3} Vagy azt mondják: "Ő koholta ezt." De nem! Az Igazság ez, ami az Uradtól jön, hogy intsél egy olyan népet, amelyhez nem jött még intő. Talán az igaz útra vezettetnek. {4} Allah az, aki hat nap alatt teremtette az egeket és a földet, és ami a kettő között van, és aztán felült a trónra. Rajta kívül nincsen nektek sem gyámolítótok, sem közbenjárótok. Hát nem hallgattok az intő szóra? {5} Ő irányítja az Igét (El-emra) az égből a földre. Aztán ismét felhág hozzá egy nap alatt, amely annyi, mint ezer esztendő abból, amit ti számoltok. {6} Ő az: "A rejtett és a nyilvánvaló dolgok tudója, a Büszke és a Könyörületes", {7} aki jól csinált meg mindent amit megteremtett, és aki először agyagból formázta meg az embert, {8} aztán utódait spermából: hitvány folyadékcseppből alkotta {9} aztán megformázta őt és életet lehelt belé a lelkéből és hallást, látást és a szíveket adta nektek. Milyen kevéssé vagytok hálásak! {10} És azt mondják: "Ha eltűnünk a földben, vajon új teremtésben éledünk föl?" Igen! Ők tagadják azt, hogy az Urukkal lesz majd találkozásuk!
Vissza