Korán

A Korán magyar fordítása
{33}
Al-Ahzab című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A Pártok
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Próféta! Féld Allahot és ne engedelmeskedj a hitetleneknek és a képmutatóknak! Allah Tudó és Bölcs. {2} És kövesd azt, amit kinyilatkoztatás gyanánt kapsz az Uradtól! Allahnak tudomása van arról, amit cselekszetek. {3} És hagyatkozz Allahra! Allah elég istápoló. {4} Allah nem helyezett egy ember belsejében sem két szívet, és azokat a feleségeiteket sem tette anyáitokká, akiktől ezekkel a szavakkal váltatok el, hogy: "Olyan legyél nekem, mint az anyám háta!", és fogadott fiaitokat sem tette vérszerinti fiaitokká. Ezek csupán a ti szavaitok a szátokban. Ám Allah mondja ki az Igazságot és Ő vezérel az igaz útra. {5} Nevezzétek őket apáik szerint! Ez méltányosabb Allah szemében. Ha azonban nem tudjátok, ki az apjuk, akkor ők testvéreitek, és szövetségeseitek nektek a vallásban. És nem róható föl vétketekül az, ha ebben hibáztok - ha csak nem a szívetek szándéka szerint. Allah megbocsátó és könyörületes. {6} A prófétának elsőbbsége van a hívőknél, mint ők maguknak, és feleségei olyanok, mint az anyjuk. Ám a vér szerinti rokonok -ez van Allah Írásában - közelebb állanak egymáshoz, mint a medinai hívők és a muhedzsirún egymáshoz. Ám hittestvéreitekkel szemben cselekedjetek jót! Ez feljegyeztetett az Írásban. {7} És emlékezz arra, amikor egyezséget kötöttünk a prófétákkal és veled és Noéval, Ábrahámmal, Mózessel és Jézussal, Mária fiával és szilárd egyezséget kötöttünk velük, {8} hogy megkérdezze majd az igazakat igaz mivoltuk felől. És a hitetleneknek fájdalmas büntetést készített elő. {9} Ti hívők! Emlékezzetek Allah kegyére, melyet irántatok tanúsított! Emlékezzetek arra, amikor csapatok jöttek hozzátok, mi pedig pusztító szelet és égi csapatokat küldtünk rájuk, amelyeket ti nem láttatok. Allah mindig is látta azt, amit cselekszetek. {10} Emlékezzetek arra, amikor eljöttek hozzátok felülről és alulról és amikor elhomályosultak a tekintetek, a szívek a torkokban dobogtak, és mindenfélét gondoltatok Allahról.
Vissza