Korán

A Korán magyar fordítása
{34}
Saba című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Sába
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Hála Allahnak, akié mindaz, ami az egekben és a földön van. Övé a Hála a túlvilágon. És Ő a Bölcs és a Hozzáértő. {2} Tudja azt, hogy mi hatol be a földbe és mi jön ki abból, mi jön le az égből és mi emelkedik föl oda. Ő a Könyörületes és a Megbocsátó. {3} A hitetlenek azt mondják: "Nem fog meglepni minket az óra." Mondd: "De igen! Az Uramra mondom, a rejtett dolgok Tudójára, bizony, meg fog lepni benneteket. És nem kerülheti el az Ő figyelmét egy porszemnyi súly sem az egekben, sem a földön. És nincsen ennél sem kisebb, sem nagyobb, ami ne lenne följegyezve egy nyilvánvaló könyvben, {4} hogy megfizessen azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek. Megbocsátás és nagylelkű gondoskodás lesz az ő osztályrészük. {5} Akik azonban abban buzgólkodnak, hogy a mi jeleinket hatástalanná tegyék, azokat gyötrelmes kínszenvedés büntetése várja. {6} Azok, akiknek tudás adatott, látják, hogy ami leküldetett hozzád az Uradtól, az az Igazság és az vezérel, a Hatalmas és a Hálálandó útjához." {7} A hitetlenek azt mondják: "Mutassunk nektek egy embert, aki arról beszél nektek, hogy amikor porrá fogtok szétesni, akkor új teremtésben fogtok életre kelni? {8} Vajon hazugságot kohol Allah ellen, vagy dzsinn szállta-e meg?" De nem! Akik nem hisznek a túlvilágban, azok büntetésben lesznek és messzebolyongó tévelygésben vannak. {9} Vajon nem látták-e az eget és a földet maguk előtt és mögött? Ha akarjuk, elsüllyesztjük alattuk a földet, vagy rájuk szakasztjuk az égboltot darabokban. Bizony, jel van ebben Allah minden megbánásra kész szolgájának. {10} És kegyet gyakoroltunk hajdan Dávid iránt: "Hegyek! Visszhangozzátok véle a magasztalást, és ti is madarak!" És meglágyítottuk neki a vasat,
Vissza