Korán

A Korán magyar fordítása
{35}
Fatir című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A teremtő
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Hála Allahnak, az egek és a Föld teremtőjének, aki az angyalokat szárnyas küldöttekké tette - kettesével, hármasával, négyesével. Hozzátesz a teremtéshez, amit akar. Allah mindenre képes. {2} Ha irgalmából föltár valamit az embereknek, nincs, aki visszatarthatná azt. És ha visszatart valamit, nincs, aki őutána kibocsáthatná. Ő a Hatalmas és a Bölcs. {3} Ti emberek! Emlékezzetek meg a kegyről, amelyet Allah irántatok tanúsított. Vajon van-e Allahon kívül teremtő, aki gondoskodik rólatok az égből és a földből? Nincs más isten rajta kívül. Hogy fordulhattok el tőle? {4} És ha téged hazugsággal vádoltak - hiszen hazugsággal vádoltattak már teelőtted is küldöttek. Allahhoz lesz a dolgok visszatérése. {5} Ti emberek! Allah ígérete igaz. Ne hagyjátok hát, hogy elkápráztasson benneteket az evilági élet és ne hagyjátok, hogy az elkápráztató elkápráztasson benneteket Allahot illetően! {6} Bizony, a sátán a ti ellenségetek. Tekintsétek hát őt ellenségnek! Ő csak szólítja a szövetségeseit (Hizbehu), hogy a Pokol tüzére kárhozottak közé tartozzanak. {7} Akik hitetlenek, azokat szörnyű büntetés várja. Akik azonban hisznek, és jótetteket cselekszenek, azoknak megbocsátás és óriási fizetség lesz az osztályrészük. {8} Akinek díszítve lett a tette rossza, így jónak látta. Allah tévelygésbe viszi azt, akit akar, és az igaz útra vezérli azt, akit akar. Ne emészd hát magad miattuk a bánattól. Allah tudja, mit cselekszenek. {9} Allah az, aki szeleket küld, amelyek felhőket támasztanak. És a szárazságtól halott vidékre hajtjuk azt és újjáélesztjük vele a földet, miután az már meghalt. Ilyen lesz a Feltámadás. {10} Aki hatalomra vágyik - minden hatalom Allahé. És hozzá emelkedik föl a jó szó, s a jótettet Ő emeli magához. Aki azonban gonosz cseleket szőnek, azoknak szörnyű büntetés lesz az osztályrészük. Ezeknek a cselszövése semmivé lesz.
Vissza