Korán

A Korán magyar fordítása
{35}
Fatir című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} És amit kinyilatkoztattunk neked az Írásból, az az Igazság, a korábban volt kinyilatkoztatások bizonyságaképpen. Bizony, Ő ismeri és átlátja a szolgáit. {32} Aztán örökül hagytuk az Írást azoknak a szolgáinknak, akiket kiválasztottunk. És vannak köztük olyanok, akik önmaguk ellen vétkeznek. Mások langyosak az ő hitükben. És vannak olyanok, akik - Allah engedelmével - mindenki mást megelőznek a jócselekedetekkel. Ez a nagy kegy: {33} Éden kertjei, amelyekbe bemennek ők, s arany- és gyöngykarperecekkel ékesíttetnek ott és selyem öltözetük lesz. {34} És azt mondják: "Hála Allahnak, aki eltávoztatta tőlünk a szomorúságot. Bizony, a mi Urunk megbocsátó és hálás, {35} aki az Ő kegye által - az örök tartózkodás hajlékába szállásolt el minket, ahol nem nyomaszt fáradtság, sem pedig kimerültség. {36} Akik azonban hitetlenek, azoknak a gyehenna tüze lesz az osztályrészük. Nem ítéltetnek arra, hogy meghaljanak és nem lesz enyhébb a büntetésük. Így büntetünk meg minden hitetlent. {37} És ők fölkiáltanak ott: "Urunk! Hagyd, hogy elmehessünk! Jóravalóan cselekszünk, nem úgy, ahogy cselekedtünk." Vajon nem hagytunk-e titeket annyi ideig élni, hogy hallgathatott volna az intő szóra az, aki hallgatott? Pedig eljött az intő hozzátok. Ízleljétek hát meg a büntetést! A kegyetleneknek nem lesz segítőtársuk. {38} Allah tudja az egek és a föld rejtett titkait. Tudomása van neki szívetek legtitkosabb gondolatairól is. {39} Ő az, aki korábbi nemzedékek utódaiként helyezett benneteket a földre. Aki hitetlen volt, annak hitetlensége maga ellen fordul. A hitetlenek az ő hitetlenségük miatt csak még gyűlöletesebbek lesznek Uruk előtt. És a hitetlenség csak növeli a hitetlenek kárát. {40} Mondd: "Mit gondoltok a társaitokról, akikhez Allah helyett fohászkodtatok? Mutassátok meg nekem, mit teremtettek ők a földön! Vagy talán van nekik részük az egekben? Avagy adtunk-e nékik valamely Írást, úgy, hogy ők nyilvánvaló bizonyítékok birtokában vannak efelől?" Nem? A kegyetlenek csupán csalárd ígéretekkel hitegetik egymást.
Vissza