Korán

A Korán magyar fordítása
{36}
Ya-sin című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} Kövessétek azokat, akik nem kívánnak tőletek fizetséget, és akik az igaz útra vezéreltek! {22} Miért is ne szolgáljam azt, aki megteremtett engem és akihez majd a visszatérésetek lesz? {23} Válasszak-e vajon magamnak rajta kívül más isteneket, akiknek a közbenjárása mit sem használ nékem, és akik nem menthetnek meg, ha az Irgalmas rosszat akar nekem? {24} Akkor bizony nyilvánvaló tévelygésben lennék. {25} Én hiszek a ti Uratokban. Hallgassatok hát rám!" (Ők pedig megölték őt) {26} Allah azt mondta neki: "Lépj hát be a Paradicsomba!" "Bárcsak tudná az én népem" - mondta -, {27} "hogy megbocsátott nekem az Uram és azok közé helyeztek engem akik tisztességben részesültek." {28} És miután ő már nem volt, nem küldtünk le népe ellen sereget az égből, és amit le szoktunk küldeni. {29} Egyetlen kiáltás hangzott csak el, és máris hamvukba haltak. {30} Ó jaj az emberekért! Egyetlen küldött sem jött el hozzájuk úgy, hogy gúnyt ne űztek volna belőle.
Vissza