Korán

A Korán magyar fordítása
{36}
Ya-sin című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{41} És jel nekik az, hogy mi vittük az ő utódaikat egy megterhelt bárkán. {42} És teremtettünk nekik hasonló hajókat, amelyeken tengerrel szállnak. {43} És ha úgy akarjuk, akkor vízbe fullasztjuk őket, és nincs, aki segítene és nem menekedhetnek meg {44} csupán a mi könyörületünkből és és az evilági élet rövid ideig tartó élvezeteként. {45} És ha azt mondják nekik: "Óvakodjatok azzal, ami előttetek és ami mögöttetek van, talán könyörületre leltek!" {46} És még nem jött hozzájuk jel Allah jelei közül anélkül, hogy el ne fordultak volna attól. {47} És ha azt mondják nekik: "Adakozzatok abból, amivel Allah ellátott benneteket" - akkor azok, akik hitetlenek, azt mondják azoknak, akik hisznek: "Vajon azt tápláljuk-e, akit ha akarná, Allah táplálna?" Bizony, hogy nyilvánvaló tévelygésben vagytok! {48} És azt mondják: "Mikor következik bel az az ígéret - ha az igazat mondjátok?" {49} Csak egyetlen kiáltásra kell várniuk, amely megragadja őket, miközben vitáznak. {50} És nem tehetnek majd hagyatkozást és többé nem térnek vissza a házuk népéhez.
Vissza