Korán

A Korán magyar fordítása
{38}
Sad című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Szad
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Szad. Az intéssel rendelkező Koránra! {2} De nem! Akik hitetlenek, azok önteltek és szétoszlottak. {3} Hány nemzedéket pusztítottunk el előttük! És ők kiáltottak, de nem volt több idő a menekvésre. {4} És elcsodálkoztak, hogy egy közülük való intő jött hozzájuk. És a hitetlenek azt mondták: "Hazug varázsló ez. {5} Az isteneket egyetlen egy istenné változtatja? Bizony, furcsa egy dolog ez!" {6} És eltávoztak az előkelőik mondván: "Menjetek csak és legyetek állhatatosak az isteneitekhez! Bizony, kívánatos dolog ez! {7} Nem hallottunk effélét a másik hirdetésben. Nem egyéb ez, csak koholmány. {8} Hozzá küldetett volna le az Intés, aki közülünk való?" Igen! Ők kétségben vannak az Intésem felől. Igen, ők még nem ízlelték meg a büntetésemet! {9} Vagy náluk lennének a te hatalmas és adakozó Urad irgalmának a tárházai? {10} Vagy az övék lenne az országlás az egek, a föld és, ami a kettő között van? Hágjanak hát föl valamivel az égbe (a hetedik égig)!
Vissza