Korán

A Korán magyar fordítása
{4}
An-Nisza című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A nők
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Ti emberek! Óvakodjatok Uratoktól, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, akiből megteremtette a párját s kettőjükből számos férfit és nőt sokasított. Óvakodjatok Allahtól, akinek a nevében szoktátok egymást megkérni, és ne szakítsátok a vérrokonság kötelékét! Allah a ti őrzőtök. {2} Adjátok oda az árváknak a reátok bízott javaikat, és ne cseréljétek eközben a jót rosszra! És ne habzsoljátok a javaikat hozzácsapva azokat a tiétekhez! Nagy bűn lenne az! {3} Ha attól féltek, hogy nem tudtok méltányosan bánni a női árvákkal, akkor házasodjatok meg a néktek tetsző nőkkel: kettesével, hármasával, négyesével! Ám ha féltek, hogy nem tudtok igazságosak lenni egyszerre többhöz, akkor vegyetek feleségül csak egyet, vagy elégedjetek meg azzal, ami rabszolganőt a jobbotok birtokol. Ezzel tudjátok leginkább elkerülni azt, hogy igazságtalanul cselekedjetek. {4} Adjátok oda az asszonyoknak hozományukat (Nihla) kötelező hozomány gyanánt! Ha pedig úgy tetszik nekik, hogy önként átengednek nektek abból egy részt, akkor használjátok azt tetszésetekre és hasznotokra! {5} A gyengeelméjűeknek ne adjátok oda a javaitokat, amelyeket Allah nektek rendelt megélhetés gyanánt. Inkább lássátok el őket abból s ruházzátok őket és beszéljetek velük illendő módon! {6} Tegyétek próbára az árvákat hogy elég érettek-e már, amíg a házasulandó korba nem cseperednek! Ha úgy találjátok, hogy elég érettek már, akkor adjátok ki nekik a javaikat! Ne habzsoljátok azt pazarlóan és sietősen, attól félve, hogy nagykorúak lesznek! A gazdag gyám tartoztassa meg magát, s ne nyúljon az árva javaihoz, a szegény pedig illendő módon éljen vele! Ha kiadjátok nekik a javaikat, akkor hívjatok tanúkat hozzájuk! Allah elégséges számon kérő! {7} A férfiaknak jár egy rész abból, amit a szülők és a közeli rokonok hátrahagynak. A nőknek is jár egy rész abból, amit a szülők és a közeli rokonok hátrahagynak. Lett légyen az kevés, avagy sok törvényes rész gyanánt jár nekik. {8} Ha az örökség szétosztásánál rokonok, árvák és szegények vannak jelen, akkor juttassatok nekik valamennyit abból és beszéljetek velük illendő módon! {9} És féljenek az árvákat bármiben is megrövidíteni azok, akik ha maguk mögött hagynának védelemre szoruló utódokat, akkor aggódnának miattuk. Óvakodjanak hát Allahtól és helyénvaló beszédet mondjanak! {10} Akik az árvák javait jogtalanul behabzsolják, azok tüzet fognak enni az ő gyomrukban és a Pokol izzó tüzében fognak sülni.
Vissza