Korán

A Korán magyar fordítása
{40}
Ghafir című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Bűnbocsátó
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} He Mim. {2} Az Írást kinyilatkoztatás gyanánt Allah, a Büszke és a Tudó küldte le, {3} aki megbocsátja a vétket és elfogadja a megbánást, aki rettenetes a büntetésben, és aki sok jóval, bőséggel, gazdagsággal, és kegyyel rendelkezik. Nincs más isten rajta kívül. És hozzá jut el végül minden. {4} Allah jeleiről csak azok szállnak vitába, akik hitetlenek. És ne vezessen félre az, hogy zavartalanul járhatják keresztül-kasul a vidéket! {5} Noé népe és utánuk az összeszövetkezett pogányok népe (El-Ehzebu) már őelőttük hazugsággal vádolták küldötteiket. Minden nép abban mesterkedett, hogy kezet vessen a küldöttére. És hamis szóval feleseltek, hogy megcáfolják azzal az Igazságot. Aztán megbüntettem őket. És milyen volt az én büntetésem! {6} Eképpen teljesült be Urad szava - hogy Pokolra kárhozottak legyenek - azokkal szemben, akik hitetlenek voltak. {7} Azok az angyalok, akik a trónust viszik és akik körülveszik őt, Uruk dicsőségét zengik és hisznek benne. És bocsánatot kérnek a hívők számára: "Urunk! A te irgalmad és tudásod mindent magában foglal. Bocsáss hát meg azoknak, akik megtértek és a te utadat követték és óvd meg őket a Pokol büntetésétől! {8} Urunk! És bocsásd be őket Éden kertjeibe, amelyeket megígértél nekik - őket és atyáik, feleségeik s utódaik között azokat, akik jóravalók voltak. Te vagy a Büszke és a Bölcs. {9} És óvd meg őket a rosszcselekedeteik büntetésétől! Akit azon a napon megóvsz rosszcselekedetei büntetésétől, azzal szemben irgalmat gyakoroltál. Ez a nagy diadal." {10} Azok, akik hitetlenek voltak, hangos szóval szólíttatnak meg: "Allah utálata bizony nagyobb annál, ahogyan ti utáljátok saját magatokat, miután hívattatok a hitre, ám ti nem hittetek."
Vissza