Korán

A Korán magyar fordítása
{41}
Fussilat című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{11} Aztán az ég felé fordult - és az még füst volt - és azt mondta annak és a földnek: 'Jöjjetek ide önként, vagy akaratotok ellenére!' Azok ketten azt mondták: 'Odamegyünk önként.' {12} És úgy rendelkezett az egek felől, hogy hét ég legyen két nap alatt. És mindegyik égnek kijelölte (Euhe) a dolgát. És lámpásokkal ékesítettük föl a legalsó égboltot, - őrizetül a sátánok ellen. Ezt szabta meg a Büszke és a Tudó." {13} És ha ők elfordulnak, akkor mondd: "Olyan mennykőtől intelek benneteket, mint amilyen Ádot és Tamúdot sújtotta." {14} Emlékezz arra, amikor eljöttek hozzájuk a küldötteik előttük és utánuk is azzal a paranccsal, hogy "egyedül Allahot szolgáljátok!". Ők azt mondták: "Ha a mi Urunk úgy akarta volna, bizonyosan angyalokat küldött volna le. Nem hiszünk a ti küldetésetekben." {15} Ami Ád törzsét illeti, ők jogtalanul pöffeszkedtek a földön és azt mondták: "Kik erősebbek nálunk?" Vajon nem látták-e, hogy Allah, aki teremtette őket, erősebb náluk? Ám ők mindegyre tagadták a mi jeleinket. {16} Mi pedig baljós napokon suhogó, hideg szelet küldtünk rájuk, hogy már az evilági életben megízleltessük velük a szégyen büntetését. A túlvilág büntetése azonban még szégyenletesebb. És nem segít rajtuk senki. {17} Ami Tamúd törzsét illeti, mi az igaz útra vezéreltük őket, ám ők jobban szerették az útmutatásnál a vakságot. És akkor megalázó büntetés mennyköve sújtotta őket azért, amit elkövettek. {18} És mi megmentettük azokat, akik hittek és óvakodtak Allahtól. {19} És emlékezz arra a napra, amikor Allah ellenségei összegyűjttetnek a Pokol tüzére és sorbaállíttatnak! {20} Mikor végül odaérkeznek, a hallásuk, a tekintetük és a bőrük tesz tanúbizonyságot ellenük arról, amit cselekedtek.
Vissza