Korán

A Korán magyar fordítása
{41}
Fussilat című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} Azt mondják a bőrüknek: "Miért tanúskodtatok ellenünk?" Azok azt mondják: "Allah bírt szóra minket, aki mindent szóra bírt." Ő teremtett benneteket először és hozzá van visszatérésetek. {22} És nem rejtőzhettetek el úgy, hogy a hallásotok, a tekintetetek és a bőrötök ne tegyen tanúbizonyságot ellenetek. Ti persze azt hittétek, hogy cselekedeteitek között sok olyan van, amiről Allahnak nincsen tudomása. {23} Ez a ti hiedelmetek, amelyet Uratokról véltetek, bizony elveszejtett benneteket és kárvallottak lettetek a kárvallottak között. {24} És ha állhatatosan tűrik is - mégis a Pokol tüze az ő lakhelyük! És ha kegyelmet kérnek, nem tartoznak azok közé, akik kegyelemben részesülnek. {25} Társakat rendeltünk melléjük és azok csábítónak tüntették föl a szemükben azt, ami előttük és ami mögöttük volt. És beteljesedett rajtuk a szó, ami az előttük élt dzsinnek és emberek népeiről elhangzott. Bizony, kárvallottak voltak ők. {26} A hitetlenek azt mondták: "Ne hallgassatok erre a Koránra! Inkább fecsegjetek közben! Talán ti maradtok felül!" {27} Bizony szörnyű büntetést ízleltetünk meg a hitetlenekkel és a legrosszabb tetteikért fogunk megfizetni nekik. {28} Ez Allah ellenségeinek a fizetsége: a tűz. Örökös lakhelyük lesz abban: fizetség ez azért, mert mindegyre tagadták a mi jeleinket. {29} A hitetlenek azt mondják: "Urunk! Mutasd meg nekünk azokat a dzsinneket és embereket, akik tévelygésbe vittek minket, hogy rájuk tegyük a lábunkat és hogy ők legyenek legalul! {30} Akik azt mondják: "A mi Urunk Allah", aztán az egyenes úton járnak - azokhoz lejönnek az angyalok mondván: "Ne féljetek és ne legyetek szomorúak! Örvendezzetek a Paradicsomnak, amelyre ígéretet kaptatok!
Vissza