Korán

A Korán magyar fordítása
{41}
Fussilat című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} Mi a gyámolítóitok vagyunk az evilági életben és a túlvilágon. Tiétek lesz ott, amire a lelketek áhítozik és megkapjátok ott, amit csak megkívántok, {32} szálláshelyül olyasvalakitől, aki Megbocsátó és Könyörületes." {33} Ki beszélhetne szebben annál, aki Allahhoz fohászkodik, jóravalóan cselekszik és azt mondja: "én a muszlimok közé tartozom. {34} A jótett nem egyenlő a rossz cselekedettel. Olyasmivel hárítsd el azt, ami jobb annál, és íme, hű barát lesz az, akivel viszály állított szembe. {35} Ám csupán azoknak adatik ez meg, akik türelmesek és akik nagy szerencsét mondhatnak magukénak. {36} Ha valami gonosz sugallat ösztökélne téged a sátán részéről, akkor Allahnál keress menedéket! Ő a Halló és Tudó. {37} Az Ő jelei közé tartozik az éjszaka, a nappal, a Nap és a Hold. Ne boruljatok le sem a Nap, sem a Hold előtt! Boruljatok le inkább Allah előtt, aki teremtette azokat - ha valóban Őt szolgáljátok! {38} És ha ők fennhéjáznak - azok, akik a te Urad mellett vannak, éjjel-nappal magasztalják őt fáradhatatlanul. {39} És az Ő jelei közé tartozik az, hogy a szárazság miatt alázatosnak látod a földet. Amikor azonban vizet bocsátunk le rá, mozgásba lendül és zsendülni kezd. Az, aki életre kelti azt, bizony életre kelti a halottakat. Mindenek fölött hatalmas! {40} Akik istenkáromlást űznek (Julhidúne) a jeleinkkel, azok nem rejtőzhetnek el előlünk. Vajon annak jobb-e, aki a Pokol tüzébe vettetik, vagy annak, aki a Feltámadás napján biztonságban jön elő? Tegyétek azt, amit akartok! Bizony, Ő átlátja azt, amit tesztek.
Vissza