Korán

A Korán magyar fordítása
{41}
Fussilat című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{41} Akik nem hisznek az intésben, miután az eljött hozzájuk, azoknak megfizetünk. Hatalmas egy írás ez! {42} Nem férkőzhet hamisság hozzá sem elölről, sem hátulról. Az küldte le, aki Bölcs és Hálálandó. {43} Csupán azt mondják neked, amit már előtted mondtak a küldötteknek. A te Uradnál bocsánat van, de fájdalmas büntetés is. {44} Ha nem arab Koránn tettük volna azt, akkor azt mondanák: "Miért nem nyertek világos magyarázatot a versei? Hogyan lehetséges nem-arab Korán és arab próféta?" Mondd: "Akik hisznek, azoknak útmutatás az és gyógyulás, akik azonban nem hisznek, azoknak siketség az a fülükben, és vakság az nekik. Ők azok, akiknek távolból kiáltanak. {45} Hajdan Mózesnek adtuk az Írást. Ám széthúzás támadt vele kapcsolatban. És ha nem hangzott volna el korábban egy szó az Uradtól, bizony már döntés hozatott volna közöttük. Nyugtalanító kétségben vannak miatta. {46} Aki jóravalóan cselekszik, az a maga hasznára teszi, és aki rosszat tesz, az a maga kárára cselekszik. A te Urad nem kegyetlen a szolgáival szemben. {47} *Neki van fenntartva az óra tudása. Nem jön ki egyetlen gyümölcs sem a burkából és egyetlen nőstény sem viselős és nem hozza terhét a világra anélkül, hogy Ő ne tudná. És azon a napon, amikor azt kiáltja nékik: "Hol vannak a társaim?" - azt mondják: "Tudtul adjuk néked: nincs közöttünk egyetlen tanú sem." {48} És a semmibe tűnt el tőlük az, amihez korábban fohászkodtak. És észreveszik, hogy nincs számukra menekvés. {49} Az ember nem fárad bele abba, hogy a földi jóért fohászkodjon. És ha baj sújtja, kétségbeesik és elveszti a reményt. {50} És ha kóstolót adunk neki az irgalmunkból az után, hogy baj érte őt, bizonyosan azt mondja: "Ez megillet engem. Én nem hiszem, hogy beáll az Óra. Ám ha visszatérésem lesz az Uramhoz, akkor bizonyosan a legjobb lesz nála az osztályrészem." Mi azonban közölni fogjuk a hitetlenekkel, hogy mit tettek és kemény büntetést ízleltetünk meg velük.
Vissza