Korán

A Korán magyar fordítása
{42}
Ash-Shura című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A tanácskozás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} He Mím. {2} Ein Szín Kaf. {3} Allah, a Büszke és a Bölcs eképpen ad sugallatot neked és azoknak, akik előtted éltek. {4} Övé az, ami az egekben és a földön van. Ő a Magasságos és a Hatalmas. {5} És kis híja, hogy az egek széthasadnak egymás fölött. Az angyalok pedig Uruk dicsőségét zengik és bocsánatot kérnek azok számára, akik a földön vannak. Igen, Allah a Megbocsátó és a Könyörületes. {6} És akik Őhelyette más gyámolítókat választanak maguknak, azoknak Allah az őrzőjük. Te nem vagy föléjük rendelt istápoló. {7} Eképpen sugalltunk néked arab Koránt, hogy intsed vele a városok anyját és azokat, akik körülötte élnek, és hogy intsél a gyülekezés napjától, amelyhez kétség nem férhet. Egy része a Paradicsomban, egy másik része pedig a Pokolban lesz. {8} Ha Allah úgy akarta volna, akkor egyetlen néppé tette volna őket. Ám Ő azt bocsátja be az Ő irgalmába, akit akar. A kegyetleneknek nem lesz sem gyámolítójuk, sem segítőjük. {9} Vagy talán rajta kívül választottak maguknak (Aulie-e) gyámolítókat, holott Ő a (Wali) gyámolító! Ő kelti életre a halottakat és mindenek felett hatalmas Ő. {10} És ha valamiben összekülönböztök egymással, a döntés abban Allahra tartozik. Íme, ez Allah, az én Uram! Reá hagyatkozom és megbánással fordulok hozzá.
Vissza