Korán

A Korán magyar fordítása
{44}
Ad-Dukhan című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A füst
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} He Mím. {2} A nyilvánvaló Írásra. {3} Mi küldtük le a Koránt egy áldott éjszakán. Mi intettük az embereket. {4} Ezen az éjszakán minden bölcs dolog eldől: {5} Tőlünk való parancs gyanánt, felőlünk, Mi leküldtük: {6} irgalom gyanánt a te Uradtól. Ő a Halló és a Tudó {7} az egek és a föld Urától, s ami a kettő között van, ha szilárd bizonyosságtok van. {8} Nincs más isten rajta kívül. Ő keltéletre és Ő küld a halálba. Ő a ti Uratok és hajdanvolt őseitek Ura. {9} De nem! A kételkedésükben játszanak. {10} Figyeld csak meg, mi lesz azon a napon, amikor az égbolt látható füstöt bocsát le,
Vissza