Korán

A Korán magyar fordítása
{45}
Al-Jathiya című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A letérdeplő
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} He Mím. {2} Az Írást kinyilatkoztatás gyanánt Allah, a Büszke és a Bölcs küldte le. {3} Az egekben és a földön jelek vannak a hívőknek. {4} És a ti teremtésetekben és abban, hogy mindenféle állatot terjeszt el, jel van azok számára, akiknek szilárd bizonyosságuk van. {5} És az éjszaka és a nappal váltakozásában és a gondoskodásban, amit Allah lebocsát az égből, hogy újjáélessze általa a földet, miután az már meghalt és a szelek forgandóságában - jelek vannak azok számára, akik élnek az eszükkel. {6} Ezek Allah jelei. Mi az Igazságnak megfelelően hirdetjük azokat néked. Vajon miféle híradásban akarnak ők hinni Allah és jelei után? {7} Jaj minden hazugnak és bűnösnek, {8} aki hirdettetvén néki hallja Allah jeleit, aztán dölyfösen megmakacsolja magát, mintha nem is hallotta volna. Add hírül neki, hogy fájdalmas büntetés lesz az osztályrésze! {9} És amikor megismer valamit a verseinkből, akkor gúnyt űz azokból. Az efféléknek megalázó büntetés lesz az osztályrészük. {10} Mögöttük van a gyehenna. És nem használ nekik semmit, amire szert tettek, és azok a gyámolítók sem, amelyeket Allahon kívül választottak maguknak. Szörnyű büntetés lesz az osztályrészük.
Vissza