Korán

A Korán magyar fordítása
{46}
Al-Ahqaf című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
El-Ehkaf
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} *He Mím. {2} Ezt az Írást kinyilatkoztatás gyanánt Allah, a Büszke és a Bölcs küldte le. {3} Mi Igazsággal és megszabott határidővel teremtettük az egeket s a földet, és ami a kettő között van. És akik hitetlenek, azok elfordulnak attól, amire intést kaptak. {4} Mondd: "Mit gondoltok azokról, akikhez Allah helyett fohászkodtok? Mutassátok meg nekem, hogy mit teremtettek ők a földön? Vagy talán valami részük lenne az egekben? Hozzatok nekem írást, ami korábbi lenne, mint ez, vagy a tudás bármi nyomát - ha az igazat mondjátok!" {5} És ki tévelygőbb annál, aki Allah helyett olyasvalakihez fohászkodik, aki nem hallgatja meg őt a Feltámadás napjáig; ügyet sem vetnek ezek az ő fohászaikra, {6} és - amikor összegyűjtése lesz az embereknek - az ő ellenségeik lesznek és le fogják tagadni az ó szolgálatukat. {7} És amikor a mi jeleink nyilvánvaló bizonyítékok gyanánt hirdettetnek nékik, akkor a hitetlenek azt mondják az Igazságról, miután az eljött hozzájuk: "Nyilvánvaló varázslat ez." {8} Vagy azt mondják: "Ő találta ki azt." Mondd: "Ha én találtam ki, akkor sem tehettek értem Allah ellenében semmit. Ő a legjobb tudója annak, hogy mit fecsegtek róla. Kiváló tanú Ő köztem és köztetek. Ő a Megbocsátó és Könyörületes." {9} Mondd: "Nem vagyok én újító a küldöttek között. És én nem tudom, hogy mi történik velem, vagy veletek. Én csupán a kinyilatkoztatást követem, amit kaptam. Én nyilvánvaló intő vagyok csupán." {10} Mondd: "Mit gondoltok? Ha ez valóban Allahtól van és ti nem hisztek benne, holott Izráel fiai közül egy tanúságtévő tanúskodott valami mellett, ami hasonló hozzá és ő hitt - ti pedig felfuvalkodtok? Allah nem vezérli az igaz útra a kegyetlen népet."
Vissza