Korán

A Korán magyar fordítása
{46}
Al-Ahqaf című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{11} És azok, akik hitetlenek, azt mondták azokról, akik hisznek: "Ha ez valami jó volna, nem előztetek volna meg minket abban." És mivel nem vezéreltetnek általa, azt mondják: "Régi hazugság ez." {12} Ott volt előtte Mózes írása példakép és könyörületesség gyanánt. Olyan írás ez, amely korábbi Írások igazságát bizonyítja, arab nyelven, hogy intse a kegyetleneket és örömhír legyen a jóravalóknak. {13} Akik azt mondták: "A mi Urunk Allah!", aztán az egyenes úton jártak, azokat nem kell félteni és nem fognak szomorkodni. {14} Ők azok, akiknek a Paradicsom jut osztályrészül, örökké ott időznek - fizetségképpen azért, amit cselekedtek. {15} Meghagytuk az embernek, hogy jó legyen a szüleivel szemben - hiszen az édesanyja kényszerből volt viselős vele és kényszerből hozta őt a világra. És a terhesség kezdetétől az elválasztásig harminc hónap telik el; amíg végül eléri ereje teljét és eléri a negyven évet, azt mondja: "Uram! Sarkallj engem arra, hogy megköszönjem a kegyedet, amelyet irántam és szüleim iránt tanúsítottál, és hogy jóravalóan cselekedjem, ami a tetszésedre van. És add, hogy boldoguljak az utódaimban. Megbánással fordulok hozzád és a muszlimok közé tartozom" {16} Ők azok, akiknek a túlvilágon a legjobb cselekedeteiket fogadjuk el és mellőzzük a rossz cselekedeteit. Azok közé tartoznak ők, akiknek a Paradicsom lesz az osztályrészük. Igaz ígéret ez, amelyre ígéretet kaptak. {17} És az, aki azt mondja a szüleinek: "Pfúj rátok, vajon azt ígéritek nekem, hogy elő kell jönnöm a sírból, holott nemzedékek enyésztek előttem el?", ők ketten pedig segítségért fordulnak Allahhoz: "Jaj neked! Higgyél! Allah ígérete igaz!", amire ő azt mondja: "Mi mások ezek, mint a hajdanvoltak mesés történetei?" - {18} Ezeken teljesedik be a szó, amely az előttük élt dzsinnek és emberek közösségeiről elhangzott. Ők lesznek a kárvallottak. {19} Mindegyiküknek meglesz majd a maga fokozata, aszerint, ahogyan cselekedett. És Ő mindenkinek teljes fizetséget ad a cselekedeteiért. És nem szenvednek jogtalanságot. {20} És azon a napon, amikor a hitetlenek előállíttatnak a Pokol tüzére ez a szó hallatszik: "Ami csak kedvetekre való volt (Tajjibetikum), annak nyakára hágtatok evilági életetekben és kiélveztétek. Ma a megalázás büntetését kapjátok viszonzásul azért, mert fennhéjáztatok a földön, és mert bűnösök voltatok."
Vissza