Korán

A Korán magyar fordítása
{46}
Al-Ahqaf című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{21} És emlékezz 'Ád testvérére! Emlékezz arra, amikor intette népét Al-Ahqaq vidékén előtte is, utána is jöttek és eltávoztak az intők: "Ne szolgáljatok mást, csak Allahot! Bizony félek, hogy szörnyű nap büntetése sújt benneteket!" {22} Azok azt mondták: "Azért jöttél-e hozzánk, hogy elfordíts minket az isteneinktől? Hozd hát elénk azt, amivel fenyegetsz minket, ha igazmondó vagy az igazmondók között!" {23} Húd azt mondta: "A tudás csupán Allahnál van. Én csak átadom nektek az üzenetet, amire a küldetésem szól. Ám úgy látom, hogy tudatlan nép vagytok." {24} Amikor látták, hogy az egy látóhatáron felbukkanó felhő, ami a völgyeik felé közeledik, azt mondták: "Olyan felhő ez, amely esőt hoz nekünk." Nem! Ez az, amit olyan sietősen kívántatok: "Olyan szél ez, amelyben fájdalmas büntetés van, {25} Ura parancsára mindent elpusztít." És reggel csak a lakhelyeiket lehetett látni. Így fizetünk meg a bűnös népnek. {26} Pedig olyan hatalmat adtunk nekik, amit nektek nem adtunk. És adtunk nekik hallást, látást és szívet. Ám nem használt nekik a hallásuk, a látásuk és a szívük, mivel tagadták Allah jeleit. És körülzárta őket az, amiből gúnyt szoktak űzni. {27} Pedig már elpusztítottuk körülöttetek a városokat és elmagyaráztuk a jeleket, hogy talán megtérnek. {28} Vajon miért nem segítették őket azok, akiket - hozzá való közeledés gyanánt (Kurbenen) - Allah helyett tettek meg isteneknek? Ellenkezőleg! Eltűntek tőlük a semmibe. Ez az ő hazugságuk és az, amit ők koholtak. {29} És emlékezz arra, amikor egy csoport dzsinnt irányítottunk hozzád, hogy hallgassák a Koránt. És amikor megjelentek azon, azt mondták: "Legyetek csendben!" És amikor véget ért, visszatértek a népükhöz, hogy intsenek. {30} Azt mondták: "Ó népünk! Hallottunk egy Írást, amely Mózes után küldetett le annak bizonyságául, ami előtte volt, s ami az Igazsághoz s egyenes útra vezet.
Vissza