Korán

A Korán magyar fordítása
{46}
Al-Ahqaf című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
{31} Ó népünk! Hallgassatok Allah igehirdetőjére és higgyetek benne, hogy megbocsássa a bűneiteket és fájdalmas büntetéstől oltalmazzon meg!" {32} Aki nem hallgat Allah igehirdetőjére, az nem hiúsíthatja meg Allah büntetését a földön, és nincsenek rajta kívül gyámolítói. Nyilvánvaló tévelygésben vannak ők. {33} Vajon nem látták-e, hogy Allah, aki teremtette az egeket és a földet, anélkül, hogy elfáradt volna a teremtésükben arra is képes, hogy életre keltse a halottakat? Bizony, Ő mindenek fölött hatalmas! {34} És azon a napon, amikor a hitetlenek előállíttatnak a Pokol tüzére, Allah így szól hozzájuk: "Ez vajon nem igaz?", és ők azt mondják: "De igen, az Urunkra!" Ő azt mondja: "Ízleljétek meg a büntetést azért, hogy hitetlenek voltatok!" {35} Légy hát állhatatos, mint a szilárdsággal rendelkező küldöttek. És ne kívánd, hogy sietős legyen nekik a büntetés. Azon a napon, amikor meglátják azt, amire ígéretet kaptak úgy tetszik majd nekik, mintha csupán egy órát időztek volna a napból a sírban. Igehirdetés ez. Vajon ki fog elpusztíttatni, ha nem a gonosz nép?
Vissza