Korán

A Korán magyar fordítása
{47}
Muhammad című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
Mohamed
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Akik hitetlenek, és elfordítanak másokat Allah útjától, azoknak Allah nem hagyja, hogy tetteik célt érjenek. {2} Akik azonban hisznek és jótetteket cselekszenek és hisznek abban, ami leküldetett Mohamednek - s az pedig az Igazság az ő Uruktól -, azoknak a rosszcselekedeteit eltörli és állapotukat megjobbítja. {3} Ez azért történik, mert akik hitetlenek, azok a hamisat követik, akik pedig hisznek, azok az Uruktól jövő Igazságot követik. Eképpen él példákkal Allah az embereknek. {4} Amikor összetalálkoztok (a háborúban) a hitetlenekkel, akkor vágjátok el a nyakukat! Mikor azután nagy rontást tettetek bennük, akkor szorosan kötözzétek meg őket; és utána vagy gyakoroljatok nagylelkűséget, vagy kérjetek értük váltságdíjat - amíg a háborúság véget nem ér. Így van ez. Ha Allah úgy akarta volna, bosszút állt volna rajtuk, de azért tesz így, hogy egyeseket közületek másokkal tegyen próbára. Akik Allah útján öletnek meg, azoknak Ő nem hagyja, hogy tetteik célt ne érjenek. {5} Az igaz útra fogja vezérelni őket és állapotukat megjobbítja, {6} és bebocsátja őket a Paradicsomba, amelyet az ő tudomásukra hozott. {7} Ti hívők! Ha segítitek Allahot, Ő is megsegít benneteket és megerősíti lábatokat. {8} A hitetlenekre azonban pusztulás szálljon és ne hagyja Allah, hogy az ő tetteik célt érjenek! {9} Ez azért történik, mert nem volt ínyükre, amit Allah leküldött. Ezért Allah meghiúsította tetteiket. {10} Vajon nem járták-e be a földet, hogy megfigyeljék, milyen végre jutottak azok, akik előttük éltek? Allah pusztulást küldött rájuk. A hitetleneknek hasonló végük lesz.
Vissza