Korán

A Korán magyar fordítása
{48}
Al-Fat-h című szúra

Qur'an in Hungarian
Vissza 
A felszabadulás
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas Nevében.
{1} Nyilvánvaló győzelmet adtunk neked, {2} hogy Allah eképpen bocsássa meg majdani és hajdani vétkedet, teljesítse ki kegyelmét irántad és vezéreljen téged az egyenes úton, {3} és hogy Allah büszke győzelmet biztosítson neked, {4} Ő az, aki leküldte a békeáradást (Szekínete) a hívők szívébe, hogy hittel gyarapodjanak az ő hitükben. Allahé az egek és a föld seregei. Allah Tudó és Bölcs, {5} hogy a hívő férfiakat és a hívő nőket egyaránt kertekbe bocsássa be, amelyek alatt patakok folynak s örökké ott időznek; és hogy eltörölje a rossz cselekedeteiket hatalmas diadal ez Allahnál, {6} és hogy megbüntesse a képmutató férfiakat és a képmutató nőket, és a társító férfiakat és a társító nőket, akik gonoszul vélekedtek Allahról. Az ő sorsuk fordul rosszra: Allah megharagudott rájuk és megátkozta őket s előkészítette nékik a gyehennát. Szörnyű sors! {7} Allahé az egek és a föld seregei. Allah Büszke és Bölcs. {8} Elküldtünk téged tanúnak, örömhír-hozónak és intőnek, {9} hogy higgyetek Allahban és a küldöttében és segítsétek s tiszteljétek őt, s magasztaljátok őt reggel és este! {10} Akik hűségesküt fogadnak neked, azok Allahnak tesznek hűségesküt. Allah keze van a kezük fölött. Aki esküszegű lesz, az önmaga ellen lesz esküszegő. Aki azonban teljesíti az egyezséget, amit Allahhal kötött, annak nagy fizetséget fog adni.
Vissza